מצגת של PowerPoint

תקציב שירותי הרווחה הכולל ( פעילויות , שכר ובינוי ) 2021

בינוי 3% 8 מיליון

שכר 17% 48 מיליון

פעילות 80% 233 מיליון

תקציב סה "כ כ- 289 מיליון משרד הרווחה : כ- 190 מיליון ₪ נטו

5

Made with FlippingBook flipbook maker