מצגת של PowerPoint

 מודל למיפוי קשב וסיכון לאוכלוסיות קצה במצבי חירום

 " גשר לקשר " – להורים בסכסוך גירושין .

 הפגת בדידות חדשנות יצירתית , ליצנים עד הבית , ערכות סריגה , משחקים , נוער

מבקר לקפה /תה

 הנגשה תרבותית ואומנות לאוכלוסיות מוחלשות – רווחה תרבותית ( מנוי תיאטרון ,

ערוץ החיים הטובים )

 תעסוקת בני נוער והפחתת ונדליזם

 ערכות משחקים והעשרה לאוכלוסיות מוחלשות לתינוקות ולגיל הרך

 תכנית מניעת הזנחה והתעללות בשיתוף מכון חרוב SAFE CARE מלווה מחקרית

במחלקות הרווחה האזוריות ( נרכשה מארה " ב ועברה התאמה לאשדוד .)

58

Made with FlippingBook flipbook maker