מידעון גנים 2018

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מידעון רישום לגני הילדים העירוניים שנת הלימודים 2018 תשע"ט

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

תוכן עניינים

מידע כללי

4 5 6

מועדי-רישום

יום-פתוח-בגני-הילדים

מידע-כללי-על-גני-הילדים

תהליך הרישום

8-9

הנחיות-ותהליך-רישום

שיבוץ לגן עירוני

10-11

מידע-על-תהליך-השיבוץ

14

רשימות-גני-ילדים

מרכז הרישום: מחלקת רישום בנין העיריה קומת .10 הכניסה, רחוב הגדוד העברי 08-8545391 ,08-8545116 : טלפון 08-8677319 : פקס sandra@ashdod.muni.il סנדרה תורג'מן - limora@ashdod.muni.il לימור אויזרט - meitalit@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא - simay@ashdod.muni.il סימה ירמיהו - karmitr@ashdod.muni.il כרמית רביבו - mona@ashdod.muni.il מונה חפיף -

2

דבר ראש העיר

הורים יקרים, בהצטרפותכם למשפחת גני הילדים באשדוד, היו סמוכים ובטוחים כי בחרתם את הטוב ביותר עבור ילדכם. כיתות גן המעניקות לילדכם סביבה לימודית 243 באשדוד מטפחת חדשנית ומאתגרת, המאפשרת לילדכם הנאה מחוויית לימוד איכותית תוך מיצוי יכולותיו.

מערכת החינוך באשדוד מחויבת להמשיך וללוות אתכם ביד מקצועית ובאוזן קשבת מן הגן ועד לאוניברסיטה.

אנו בטוחים כי עבור ילדכם זהו צעד קטן בדרך הארוכה, בשביל החינוכי, הערכי והחברתי ואנו מתחייבים לעמוד לצידו ולצידכם עד לסיומה המוצלח.

שלכם,

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

3

רישום לגני הילדים

מועדי הרישום: . 22/2/2018 ועד יום חמישי, ז' באדר, 17/1/2018 החל מיום רביעי, א' בשבט, בכתובת אמצעות אתר האינטרנט העירוני הרישום לגני הילדים יתבצע ב ובאפליקציית ״אשדודית״. www.ashdod.muni.il 8:30-12:00 קבלת קהל: ימים א'-ה' משעה 16:00-18:00 ג' מהשעה +' בימים א .10 מרכז הרישום: מחלקת רישום, בניין העיריה, קומת הכניסה, רחוב הגדוד העברי יום ד' אין קבלת קהל. מרכז הרישום מיועד למתן שירות לרושמים באמצעות הוראת קבע בלבד (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט העירוני). ברחבי העיר. המעוניינים רישום במתנ"סים בנוסף, הועמדו לשירותכם עמדות בסיוע ברישום באמצעות האינטרנט, מוזמנים לפנות למתנ"סים הבאים, שם תינתן הדרכה וסיוע ברישום: רובע א'. 25 מתנ"ס עוזיאל – רחוב סיני רובע ו'. 38 מתנ"ס בית לברון - רחוב נתן אלבז

רובע ח'. 18 מתנ"ס חרצית - רחוב שדרות הפרחים , רובע י"א. 5 מתנ"ס עם שלום - רחוב הרי גולן

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

4

רישום לגני הילדים מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

הודעות חשובות : עיריית אשדוד שמה בראש סדר עדיפויותיה להנגיש את השירות לתושב, השנה ישובצו תלמידים הלומדים בגן עירוני ומיועדים להמשיך וללמוד באותו באופן אוטומטי ולכן אין צורך ברישום מחדש! גן, הודעות שיבוץ ישלחו להורים באמצעות מייל ובמסרון. הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ באותו גן יוכלו להגיש בקשת העברה במחלקת רישום. צהרונים בגני ילדים - הרישום לצהרונים) צמ"ח: צהרוני משרד החינוך (יבוצע ע"י החברה העירונית לאחר מתן הודעת השיבוץ לשנה הבאה). הרישום לצהרונים יהיה באמצעות אתר האינטרנט של החברה . www.ironit.org.il העירונית על פי הנחיות האגף הקדם יסודי במשרד החינוך, יום פתוח בגני הילדים: בוטל יום פתוח להורים ולא יתקיים במועד שתוכנן.

5

מידע כללי

גילאי הרישום בהתאם לחוק חינוך חובה: :)5 גן חובה (גיל )01/01/2013( ילדים שנולדו מתאריך י"ט בטבת תשע"ג )31/12/2013( עד לתאריך כ"ח בטבת תשע"ד :)4 גן טרום חובה (גיל )01/01/2014( ילדים שנולדו מתאריך כ"ט בטבת תשע"ד )31/12/2014( עד לתאריך ט' בטבת תשע"ה :)3 גן טרום טרום חובה (גיל )01/01/2015( ילדים שנולדו מתאריך י' בטבת תשע"ה )31/12/2015( עד לתאריך י"ט בטבת תשע"ו

חריגי גיל: יוכלו להגיש בקשה 15/1/2016 ועד ל 1/1/2016 ילדים שנולדו בתאריכים לוועדת חריגים לרישום בגני ילדים עירוניים . את הבקשה יש להגיש באמצעות אתר האינטרנט של משרד החינוך , מחוז דרום. מידע מפורט על תהליך הרישום ניתן למצוא באתר משרד החינוך-רישום חריגי גיל.

רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני חוסך שעות ביממה! 24 זמן, הרישום מהיר ונגיש

6

מידע כללי מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

.6 עד 3 גן הילדים העירוני מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בני מטרת המסגרת לקדם ולטפחאת יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים בגיל הרך, וכן להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי.

פתיחת גני טרום חובה בימים הראשוניים: 7:35-10:00 ביום הראשון ללימודים 7:35-11:00 : ביום השני ללימודים החל מהיום השלישי יתנהלו הלימודים בהיקף מלא.

(ייתכן שתידרשו להישאר עם ילדיכם בגן בימים הראשונים לפי הצורך) לא יותר משתי קבוצות גיל בכיתת גן. ההרכב הגילאי בכל הרכב גילאי: כיתת גן נקבע בסוף תקופת הרישום, על פי שיקולים פדגוגים, מערכתיים ילדים בלבד. 35 ומקצועיים. בגן עירוני ישובצו עד תשובץ בכיתות טרום חובה בלבד בהן ישובצו למעלה סייעת נוספת: תלמידים. 30- מ , יום ו' בין השעות 07:35-14:00 ימים א'-ה' בין השעות שעות הפעילות בגן: 07:35-12:45 במטרה לאפשר מתן מענה מיטבי להורים המעוניינים ברישום ילדיהם בגנים העירוניים, הנכם מתבקשים להקפיד על רישום ילדכם בזמן, הרישום יתבצע שעות ביממה. 24 באמצעות אתר האינטרנט העירוני העומד לשירותכם

מידע נוסףעל גני הילדים ותהליך הרישום נמצא בהרחבה www.ashdod.muni.il באתר האינטרנט העירוני

7

רישום לגני הילדים

נהלי רישום:

הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני ובאפליקציית ״אשדודית״. רישום במרכז הרישום מחייב תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח שמות הילדים.

בנוסף , אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים המופיעים בטבלה, יהיה עליכם לשלוח בפקס או במייל את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה.

חתום על יש לצרף חוזה שכירות תקף וחשבון ארנונה על שם ידי עורך דין המשכיר. יש לצרף חוזה רכישה ובו מועד הכניסה לדירה (ולא יאוחר ), בהיעדר כתובת או 12/2018- מ תאריך כניסה יש להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט. להגיש תצהיר חתום על ידי בית חובה משפט המציין את כתובת המגורים כולל את פרטי ההורים, הילדים ומשלם הארנונה. יש לצרף לתצהיר תשלום שוטף כלשהוא על שם הדיירים (חשמל, גז, כבלים וכו'). יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של ההורים (מקור בלבד) וכן מכתב הרשאה לרישום על ידי ההורים. יש לצרף טופס ביטול מהרשות/ ותעודת מועצה הקודמת בה התגורר על מגורים באשדוד. זהות עדכנית יש לצרף תעודת עולה בה מצוינים וחוזה דירה חתום ע”י פרטי הילדים עורך דין על מגורים באשדוד

תושבים הגרים בשכירות

בית בתהליך בניה / קנייה

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

מיופה כוח

תושבים חדשים

8

רישום לגני הילדים מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

הורים עצמאיים (כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, , רווק, 1992 , התשנ״ב אלמן/ה, פרוד/ה, אישה עגונה, אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות). 

על ההורה הרושם לחתום על כתב הצהרה והתחייבות. הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו חייב לצרף פסק דין. הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף חייב לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף צילום תעודת זהות וספח הילדים. יש לצרף מכתב חתום על ידי ההורים ובו סיבת הביטול וצילום ספח תעודת זהות הכולל את פרטי הילדים. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם (הורים עצמאיים): יש חיים בנפרד להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר המאשר בכתב הסכמתו בצירוף תעודת לביטול הרישום הזהות וספח הילדים. אם ברצונכם לרשום ילדיכם למוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי) עליכם להביא מסמך מאותו מוסד המאשר כי ילדיכם הרישום התקבלו אליו (נספח ד’). יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד.

ביטול רישום

רישום לגן פרטי/חרדי

יש להחתים במזכירות בית המשפט או תצהיר חתום על ידי ההורה הרושם - אצל עורך דין או דיין. הורים המבקשים לבטל רישום מתבקשים לשלוח טופס בקשה ביטול רישום - לביטול רישום בציון סיבת הביטול. לבקשה יש לצרף צילום תעודות הזהות של שני ההורים וספח הילדים . יש לציין על גבי הבקשה את מס' הפקס או כתובת המייל לשליחת ביטול הרישום.

9

תהליך הרישום

״רישום בקליק״

באמצעות אתר האינטרנט העירוני ובאפליקציית הרישום לגני הילדים יתבצע "רישום לחינוך". > www.ashdod.muni.il בכתובת ״אשדודית״ בעת הרישום יציינו ההורים מהו הזרם החינוכי אליו בו הם מעוניינים לרשום את ילדיהם: ממלכתי. ממלכתי דתי. מוכר שאינו רשמי: (גן פרטי/גן חרדי).

גנים מבוקשים 2 יש לציין את שמות הגנים המועדפים עליכם (ניתן לבחור במהלך הרישום, למעט רישום למוכר שאינו רשמי).

יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת רישום. מופיעה הכתובית:

אינו מבטיח , תהליך זה טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד שלב הרישום הינו שיבוץ לגן המבוקש.

אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת, יש לצרף מסמכים רלוונטיים התומכים בבקשה.

הערה: הורים שלילדיהם יש בעיה רפואית מתבקשים להגיע עם מסמכים רפואיים למחלקת גני ילדים, לשם הגשת בקשה להקצאת סייעת רפואית.

לתשומת לבכם, יש לבצע את הרישום במועד הרשמי, רישום מאוחר ) לא יבטיח שיבוץ בגן המבוקש או באזור מגוריכם. 22/2/2018 (לאחר

10

תהליך הרישום ״רישום בקליק״

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

תהליך הרישום לגנים פרטיים או לגנים בזרם החרדי (מוכר שאינו רשמי)

לביצוע הרישום עליכם לפנות למנהל המוסד המבוקש ולקבל אישורו לרישום באמצעות (נספח ד'), יש להצטייד בתעודת זהות ובספח הילדים. הרישום יתבצע . ובאפליקציית ״אשדודית״ www.ashdod.muni.il אתר האינטרנט רישום לגן ילדים ללא המסמכים המצוינים לעיל יבוטל.

תהליך הרישום לילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד ("משפחה עצמאית") רישום עבור ילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד (גרוש/פרוד) תלוי בהסכמת ההורה האחר ובאישורו בכתב. במקרים אלה יתאפשר רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני אך על מנת ימים למחלקת 7 להשלים את תהליך השיבוץ, חובה להגיש בתוך sandra@ashdod.muni.il : או במייל 08-8677319 הרישום או באמצעות פקס אישור בכתב של ההורה האחר באמצעות תצהיר (את המסמכים הבאים: המופיע באתר העירייה ובצירוף צילום תעודות הזהות וספח הילדים (במקרה של משלוח בדואר/פקס/מייל יש לוודא קבלתם על ידי העירייה).

לידיעתכם, ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד - יבוטל הרישום שבוצע באמצעות אתר האינטרנט.

במסגרת יישום חוזר מנכ"ל, יישלח על ידי הרשות מידע לרישום הילד לשתי כתובות מגורי הילד (של האם ושל האב).

11

תהליך השיבוץ

תהליך השיבוץ:

במהלך חודש יוני ישלחו הודעות שיבוץ לגני ילדים לשנה"ל תשע"ט.

השיבוץ הסופי ייקבע להלן הקריטריונים המהווים מתווה לשיבוץ בגני הילדים, על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים. זרם חינוכי - שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי או ממלכתי דתי). רצף חינוכי - תלמיד הלומד בשנה נוכחית בגן וצריך להמשיך ללמוד באותו גן, ישובץ באופן אוטומטי לגן. הישארות שנה נוספת בגן חובה – מותנה באישור של השירות הפסיכולוגי ובהתאם להמלצותיו. גיל הילדים - בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים עד לצעירים. קירבת מגורים לגן - בהתאם לשכונת מגורי הילדים (עדיפות לשיבוץ ילדי הרובע ורק על בסיס מקום פנוי יהיה שיבוץ ילדים מרובעים אחרים).

הרכב גילאי בגן עירוני:

בסדר כרונולוגי 3 שבאותו שנתון וילדי 4 משובצים ילדים בני גן טרום חובה - יורד, תוך איזון מרבי ביניהם.

, ועל בסיס מקום פנוי משובצים ילדים 5 משובצים ילדים בשנתון גיל גן חובה - .)2013 (ילידי ינואר - אפריל 4 בשנתון גיל

ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן בו נותרו מקומות פנויים. משיקולים פדגוגיים לא ישובצו אחים שאינם תאומים באותו גן, השיבוץ יהיה בגנים סמוכים ככל אשר ניתן. מחלקת רישום עירונית עושה מאמץ לשבץ את הילדים לתשומת לבכם, בהתאם לבקשת ההורים ועל פי שיקולי דעת מקצועיים. שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בקשת גננת או חברים מסוימים.

12

תהליך השיבוץ

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

ביטול רישום:

יש להגיש בקשה לביטול הרישום ביטול רישום לפני פתיחת שנת הלימודים: במחלקת רישום.

בנוסף לאמור לעיל, יש לצרף ביטול רישום לאחר פתיחת שנת הלימודים: מכתב מהגננת המאשר כי הילדים אינם מבקרים בגן.

ביטול רישום או העברה למוסד חינוכי אחר עבור תלמידים שהוריהם גרים בנפרד (הורים עצמאיים) תלוי הסכמה בכתב של ההורה האחר.

13

תהליך הרישום

תהליך הרישום לגני ישי (גנים תורניים):

ובצירוף אישור התאמה ממנהל העמותה. יתקיים במרכז הרישום הרישום לגני ישי יש להצטייד במסמכים הבאים: תעודת זהות וספח אישור התאמה ממנהל העמותה הוראת קבע/כרטיס אשראי סל התרבות לגנים תורניים יותאם לרוח החינוכית התורנית של אוכלוסיית הגן לרבות הוספת שיעור מלמד. לידיעתכם, הרישום הינו הליך טכני ולא מהווה שיבוץ סופי לגן. תלמידים שלא ישובצו בגן בהתאם לבקשתם ישובצו בגן ממלכתי דתי ברובע מגוריהם.

14

תהליך הגשת ערר מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, רק לאחר קבלת הודעת שיבוץ לגן, יש להגיש בו ניתן לציין עד שני גנים מבוקשים. ערר אחד בלבד

ניתן לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיו"ב.

ועדת ערר תידון בבקשה בהתאם לקריטריונים הבאים: סיבות אישיות או משפחתיות או רפואיות חריגות. שינוי זרם חינוכי. גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהבוגרים ועד לצעירים. קירבה גיאוגרפית לגן המבוקש (עדיפות לילדי הרובע). לתשומת לבכם, חוות דעת של גננות לא תתקבלנה. הוועדה רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים לרבות המקרים המפורטים לעיל. התשובה לערר הינה סופית ולא יתקבל ערר נוסף.

15

תשלומי הורים

3.11-312 להלן פירוט תשלומי הורים על פי חוזר מנכ"ל 2018 יעודכן עפ"י ועדת החינוך בכנסת שתתכנס בחודש ספטמבר תשלומי חובה נושא סכום פירוט ביטוח תאונות אישיות ₪49

₪142 תשלומי רשות:

פירוט

סכום

נושא

הצגות ומופעים כולל הסעות, אולם ושמירה.

₪79

סל תרבות

₪1.5 ₪1.5

פורום ועד הורים ישובי

ועד הורים ישובי

הקפצה למגוון + טיול אתרים.

₪60

טיול שנתי

₪597 תל"ן – תכנית לימודים נוספת (חוגים):

פירוט

מקום

שם הפעילות

₪167 ₪367

פעילות גופנית

ריתמוסיקה

- מרכז מדעי - גן מדגים - מוסיקה קלאסית/אנדלוסית - פעילות במוזיאון מונארט - פעילות בחווה החקלאית - טקסים וארועים עירוניים

₪63

₪788

סה״כ

16

צהרונים

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

צהרונים (צמ"ח: צהרוני משרד חינוך) הרישום באחריות החברה העירונית ויתבצע באמצעות האתר: או במדרשי צמ״ח. www.ironit.org.il רישום בפועל יבוצע לאחר קבלת הודעת שיבוץ ממחלקת הגנים.

הרישום לצהרונים

יחל מה- 17.6.18 ויסתיים ב- 28.6.18

17

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

א' א' א' א' א' ב' ב' ב' ב' ב'

8565597 8565549 8565525 8565525 8565550 8565569 8565569 8565567 6647059 6647059

6 האצ"ל 25 אילת

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חובה חובה טרום חובה טרום חובה טרום טרום טרום חובה טרום טרום חובה חובה טרום טרום חובה טרום חובה חובה חובה טרום טרום חובה טרום חובה טרום טרום

כוכב ים

שלדג

17 הראשונים 17 הראשונים

מפרש א' מפרש ב'

15 הזית

מ"מ

גלים

37 הרב קוק 37 הרב קוק 7 המעפילים 12 דוד ילין 12 דוד ילין

קונכיה

שושן

אקליפטוס

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

מנוף ימית

ג' ג' ג' ג' ג'

5 חטיבת כרמלי 8565570 8 שועלי שמשון 8565572 8 שועלי שמשון 8565572 5 שדרות עוזיהו 8565573 5 שדרות עוזיהו 8565573

משוט דולפין חלמיש סהרון שונית נעמית משחתת

מ"מ

ממ"ד ממ"ד

ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד'

8553534 8553534 6112489 6112489 9758712 8551747 8551747 8553508 8553508 8554079 8554079 8554104 8553514 8553546 8553515

20 גלים 20 גלים 9 דולפין 9 דולפין 9 דולפין

מ"מ

ממ"ד

ממ"ד ממ"ד

כנרת

נוף ים

טרום מ"מ

ריף

13 זלמן ארן 13 זלמן ארן 17 זלמן ארן 17 זלמן ארן 13 המפרש 13 המפרש 17 הרב שאולי

מ"מ

מכמורת

ממ"ד

דייגים

מ"מ מ"מ מ"מ

1 כסיף 2 כסיף

1 מפרשית 2 מפרשית

ממ"ד

חובה מ"מ

חופית

7 החובלים 7 החובלים

מ"מ מ"מ

משקפת

שביט

18

31 הרב שאולי

ממ"ד

ברק

רשימת הגנים בעיר מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

ד' ד' ד' ד' ד' ד' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה'

8553515 8553592 8553592 8553617 8553617 8553625 8553625 8553646 8553646 8553616 8553616 8553616 8555026 8555026 8646889 8646889 8587928 8587928 6437806 6437806 8553621 8553672

31 הרב שאולי 12 גולשים 12 גולשים 10 זלמן ארן 10 זלמן ארן אברהם עופר 12 14 שי עגנון 14 שי עגנון 20 בלפור 20 בלפור 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 4 אלאשווילי 4 אלאשויילי 14 אלאשווילי 14 אלאשוולי שמואל הנגיד 11

מ"מ מ"מ

חובה טרום טרום טרום טרום טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום טרום טרום חובה חובה חובה

רחפת

1 גולשים 2 גולשים

ממ"ד ממ"ד ממ"ד

חוף

גומא

ממ"ד

שנהב

מ"מ מ"מ מ"מ

דוברת

חן

חצב

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

פשוש

סירונית

רננים

מלחים לוטם אפיק נווטים אנקור

מ"מ

ממ"ד

מ"מ

ממ"ד

מ"מ

חובה

נוגה

34 ביאליק 34 ביאליק

מ"מ

טרום

חמניות

טרום ממ"ד

זמיר

16 אבן עזרא 16 אבן עזרא

מ"מ מ"מ

טרום חובה

עירית

19

עפרוני

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

סיטי הרדוף סיטי יעלים סיטי ערבה סיטי עצמאות סיטי יובל סיטי לילך סיטי שחף סיטי צאלון סיטי דובדבן סיטי דפנה סיטי סמדר סיטי ענבל סיטי מורן סיטי מיתר סיטי דרור סיטי נורית סיטי רקפת סיטי דקל סיטי ניצנים סיטי שירה סיטי צליל סיטי זמר סיטי פעמונים

8648390 8648390 8661760 8661760 8670524 8679271 8679271 8675122 8675122 8679716 8679716 8663471 8663471 8677927 8677927 8678934 8678934 8646806 8646806 8553520 8553520 8602547 8602547 8553688 8553752 8553752 8553776 8553776 8558702

63 עצמאות 63 עצמאות 5 עצמאות 5 עצמאות

מ"מ

חובה חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה חובה טרום חובה טרום טרום טרום חובה חובה טרום חובה חובה חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום

ממ"ד

מ"מ מ"מ מ"מ

2 המרי 3 המרי 3 המרי

ממ"ד

מ"מ

115 הציונות 115 הציונות 115 הציונות 115 הציונות 41 העצמאות 41 העצמאות 4 המתנדבים 4 המתנדבים 1 העצמאות 1 העצמאות 39 העצמאות 39 העצמאות

ממ"ד ממ"ד מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ תורני תורני תורני תורני מ"מ

2 המרי 2 המרי 2 המרי 2 המרי

ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו'

13 צילינג

צדף מזח

21 מיכשוולי 21 מיכשוולי

1 שילה 2 שילה 3 שילה

22 מילמן 22 מילמן

23 נתן אלבז

6 ישי

אברהם שפירא ב' 4

9919863

מ"מ

חובה

נמל

20

רשימת הגנים בעיר

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

אברהם שפירא ב' 4 א 4 ש. בן יוסף

ו' ו'

9919863

מ"מ

טרום

אלמוג

8555075 8666175 8666175 8555928 8555928

מ"מ תורני תורני תורני תורני

טרום טרום חובה חובה טרום

כרמים

ח' ח' ח' ח' ח'

19 צבעוני 19 צבעוני 3 מ.הדגנית 3 מ.הדגנית

1 ישי 2 ישי 3 ישי 7 ישי

כפתור החולות 20 מבוא השרביטן 8

8669780

תורני

טרום

4 ישי

ח'

8555869

תורני

חובה

5 ישי

מ.הדמומית 1 מ.הדמומית 2

ח'

10 מ.הדמומית 8540921

מ"מ

חובה

ח'

10 מ.הדמומית 8540921

מ"מ

טרום

בי"ס 35 הרותם צמח א' בי"ס 35 הרותם צמח א' 11 ראש פינה בי"ס דביר 8 פתח תקווה בי"ס אשכול 8 פתח תקווה בי"ס אשכול

ח'

8556333

מ"מ

חובה

1 ' צמח א

ח'

8556333

מ"מ

חובה

2 ' צמח א

ט'

8660932

ממ"ד

חובה

אלה

ט'

8646283

מ"מ

חובה

שיטה

ט' ט' ט' ט' ט'

8646283

מ"מ

טרום

אשל

8650934 8650934

6 ראש פינה 6 ראש פינה

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חובה חובה טרום טרום

הדר

לבונה

13 פתח תקווה 8663464 13 פתח תקווה 8663463

דולב

21

אשחר

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

ט'

6379430

4 יבניאל

מ"מ

טרום

ערמונים

ב"יס 3 עליה אמירים ב"יס 3 עליה אמירים

י'

8642917

מ"מ

חובה

1 אמירים

י' י' י' י' י' י'

8642917

מ"מ

חובה

2 אמירים

8642918 8655671 8655671

7 קק"ל 60 קק"ל 60 קק"ל

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה חובה חובה חובה טרום חובה חובה טרום חובה חובה טרום טרום טרום טרום טרום טרום חובה טרום

תילתן רעים כלנית

2 אברהם סופר 8657521 2 אברהם סופר 8657521

סביון

אריאל

חבצלת

יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא'

8544368

11 צאלים

מ"מ

החוף

8544368 8550456 8544470 8544470 8551118 8551118 8550328 8550328 8550454 8550454 8644439 8644439 8543667 8543667 8656829 8656801 8656829 6493864 6493864 9148578

8 נחל דן 14 הקישון 14 הקישון 14 הקישון 10 הרי גולן 10 הרי גולן 90 מצדה 90 מצדה

מ"מ מ"מ מ"מ

צאלים 2 סיפון

אלומות

טרום מ"מ

אופק

מ"מ

טל

ממ"ד

לגונה

מ"מ מ"מ מ"מ

נופר

סנפיר גלי ציון פרחי ים סלעית אדווה דיונה צופית סיגלית

13 נחל קדרון 13 נחל קדרון 1 נחל קדרון 1 נחל קדרון

ממ"ד ממ"ד ממ"ד

69 כנרת 69 כנרת

מ"מ

ממ"ד

3 נחל שניר 3 נחל שניר 3 נחל שניר א 1 הר כנען א 1 הר כנען

מ"מ

ממ"ד

דגנית איילות חורש אורנית

מ"מ מ"מ

ממ"ד ממ"ד

22

12 הר נבו

תירוש

רשימת הגנים בעיר

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

יא' יא' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יג'

9148578 8646213

12 הר נבו 113 מצדה

ממ"ד

טרום חובה חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה טרום חובה חובה חובה טרום חובה חובה טרום חובה חובה טרום טרום

סוף

מ"מ

שקנאי

36 שבט בינימין 8670512

ממ"ד

נירים קשת

8677686 8551054 8551054 8558293 8558293 8679281 8679281 8670803 8670803 8553639 8553639 8675223 8675233

3 ניסן

מ"מ

17 בנימין 17 בנימין 17 בנימין 17 בנימין

ממ"ד ממ"ד

דגן

אירוסים

מ"מ

נרקיס סחלב בוסתן

ממ"ד

6 שבט ראובן 6 שבט ראובן 5 רח' תשרי 5 רח' תשרי

מ"מ מ"מ

שיבולת

ממ"ד

תאנה אתרוג

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

7 ניסן 7 ניסן

אביב

תמר ארז ריחן

11 תשרי 11 תשרי

טרום ממ"ד

38 שבט בינימין 8679303 38 שבט בינימין 8679303 40 שבט בינימין 9562031 40 שבט בינימין 9562031

ממ"ד ממ"ד ממ"ד

גפן יוגב

ארגמן

מ"מ מ"מ

שני

6467813 6467813

ב' 11 תשרי ב' 11 תשרי

תלמים

ממ"ד

אסיף

המלך יהושפט 8

8647170

מ"מ

חובה

אחווה

23

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

המלך יהושפט 8 23 המלך דוד 12 דוד המלך 12 המלך דוד 10 המלך יהוא 10 המלך יהוא 7 המלך שאול 7 המלך שאול המלך שלמה 46 חסידי אומות העולם משה יואל 5 סלומון משה יואל 5 סלומון 4 רח' סירקין 4 רח' סירקין 9 אוסישקין 9 אוסישקין 10 מונטיפיורי 10 מונטיפיורי

יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג'

8647170

מ"מ

טרום

רעות

8644430 8656477 8656473 8652677 8652677 8646541 8646541

מ"מ

חובה

שקד ברוש

טרום ממ"ד טרום מ"מ חובה ממ"ד חובה מ"מ חובה מ"מ חובה ממ"ד

זית

כרכום

עינב הדס יסמין

6334100

מ"מ

טרום

חרוב

טו'

8660310

ממ"ד

טרום

אנפה

טו'

8669703

מ"מ

חובה

פלג

טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו'

8669703

טרום ממ"ד

טללים

8665690 8665690 8641986 8641986 8527411 8527411 8648981 8676214 8676214 8640154 8640154 8532559 8532559 8536244

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חובה חובה טרום חובה טרום חובה טרום טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה חובה

טופז שמיר

צבר אגוז

ברקת

פנינה ענבר לשם יהלום ספיר חושן גביש אודם קורל

6 סירקין

ממ"ד ממ"ד

11 שד' רטשילד 9562029 11 שד' רטשילד 9562029

מ"מ מ"מ מ"מ

יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז'

26 שוהם 26 שוהם

6 ספיר 6 ספיר

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

10 ברקת 10 ברקת 6 ברקת

תרשיש טורקיז

24

מ"מ

רשימת הגנים בעיר

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

יז' יז'

8536244 6105551 6345136 6345136 6372739 6372739 8532562 8532562 6344395 6344395 6334200 6334200 6582922 6582922 6582922 9213352 9213352 6467457 6467457 6467939 6467939

6 ברקת 9 ספיר 2 תפוח 2 תפוח

מ"מ

טרום חובה חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה

בדולח

ממ"ד

שחם פטל

טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז'

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

תות

9 האפרסק 9 האפרסק 10 האפרסק 10 האפרסק 12 האפרסק 12 האפרסק 1 אפרסמון 1 אפרסמון 8 הענבים 8 הענבים 8 הענבים 3 אפרסמון 3 אפרסמון

שסק שזיף

אפרסמון אשכולית

פקאן

אגס

תפוח תפוז

אפרסק

ענבים

ממ"ד

לימונית

מ"מ

פסיפלורה

ממ"ד

מנגו

מרינה דוגית

11 אגוז 11 אגוז 11 אגוז 11 אגוז

מ"מ מ"מ

מרינה אלמוגים מרינה שירת הים מרינה צוללים

ממ"ד ממ"ד

25

רשימת גנים חינוך מיוחד

טלפון גן

כתובת הגן

שם הגן

רובע

8565550 8565549 8565558 8565553 8565553 8565567 8565558 8553520 8553546 8553546 8554104 6530553 6530553 9758712 8553749 8553786 8553786 6379236 6379430 6379236 8660310 8550085 9101130

15 הזית

גלשנים

א׳ א׳ ב׳ ב׳ ב׳ ב׳ ב׳ ד׳ ד׳ ד׳ ד׳ ד׳ ד׳ ד׳

25 אילת

סייפן

9 הרב הרצוג 5 הנחליאילי 6 הנחליאלי 2 המעפילים 9 הרב הרצוג

גיל

נחליאלי

עוגן

פיקוס

רינה

12 שייטים

חובל

24 הגולשים 24 הגולשים

נתב

עגורים

17 הרב שאולי

רציף

13 הדולפין 13 הדולפין

שיקמה

ספנים

הדולפין

רותם ממ”ד

3 יהודה הלפרין 13 טרומפלדור 13 טרומפלדור

מצפן

ו׳ ו׳ ו׳

רפסודה

שייטים

4 יבניאל 4 יבניאל 4 יבניאל

אדמונית

ט׳ ט׳ ט׳

ורד

ניצן

חסידי אומות עולם

אגם

טו׳ טו׳ טו׳

6 נחמן סירקין 10 מונטפיורי

גלבוע

לחן

26

רשימת גנים חינוך מיוחד מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

טלפון גן

כתובת הגן

שם הגן

רובע

8552953 9101130 8552953 6534945 6534945 8642918 8544470 8677686 8644205 8663465 8656473 8659963 8644430 6414853 8565562 6105551 8602541 8602541 אין

1 דבורה הנביאה

סנונית* ממ”ד

טו׳ טו׳ טו׳

10 מונטיפיורי

פעמון

1 דבורה הנביאה

שושנת הים

15 קקל

אור יהב

י׳ י׳ י׳

2 אליהו הנביא

7 קקל

עמית גלי ים

113 מצדה 11 הר נבו

יא׳ יא׳ יב׳ יב׳

נבו

3 ניסן

ניסן שיר אורן אלון

94 תשרי

41 המלך חזקיה

יג׳ יג׳ יג׳ יג׳

12 המלך דוד

41 המלך חזקיה

האניה

23 המלך דוד

רימון

7 המלך אמציה 7 המלך אמציה

יונה

'יג׳

סיגלון

יג׳ יז׳

6 ספיר

חרצית

4 המרי 4 המרי

סיטי דוברה

סיטי צהלה חדש

27

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

כתבו לנו: sandra@ashdod.muni.il סנדרה תורג'מן - מנהלת מחלקת רישום עירונית limora@ashdod.muni.il לימור אויזרט – סגנית מנהלת מחלקה meitalit@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא - אחראית רישום והעברות ביסודי ובעל יסודי karmitr@ashdod.muni . il כרמית רביבו - רישום גני ילדים simay@ashdod.muni.il גנים מוכר שאינו רשמי + סימה ירמיהו - רישום גני ילדים mona@ashdod.muni.il מונה חפיף- רישום יסודי ועל יסודי כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

Made with FlippingBook Online document