מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

תהליךהרישום ״רישוםבקליק״

באמצעות אתר האינטרנט העירוני הרישום לגני הילדים יתבצע ." אשדודית ״ ובאפליקציית www.ashdod.muni.il בעת הרישום יש לציין מהו הזרם החינוכי שבו אתם מעוניינים לרשום את ילדיכם: ממלכתי. ממלכתי דתי. מוכר שאינו רשמי: (גן פרטי/גן חרדי).

גנים מבוקשים 2 ש לציין את שמות הגנים המועדפים עליכם (ניתן לבחור י במהלך הרישום, למעט רישום למוכר שאינו רשמי).

יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת מופיעה הכתובית: רישום. שלב הרישום הוא טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד, תהליך זה אינו מבטיח שיבוץ לגן המבוקש. אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת, יש לצרף מסמכים רלוונטיים התומכים בבקשה. הערה: הורים שלילדיהם יש בעיה רפואית מתבקשים לשלוח מסמכיםרפואייםלמחלקתגני ילדיםלשםהגשתבקשהלהקצאת סייעת רפואית. shiranbd@ashdod.muni.il במייל:

לתשומת לבכם, יש לבצע את הרישום במועד הרשמי, רישום מאוחר ) לא יבטיח שיבוץ בגן המבוקש או באזור מגוריכם. 20.01.22 (לאחר

10

Made with FlippingBook Ebook Creator