מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

תשלומי הורים

03.11-31.02 ג על פי חוזר מנכ"ל ״ להלן פירוט תשלומי הורים לשנת תשפ תשלומי חובה נושא סכום פירוט ביטוח תאונות אישיות ₪49

₪140.5 תשלומי רשות

פירוט

סכום

נושא

הצגות ומופעים כולל הסעות, אולם ושמירה.

₪79 ₪1.5 ₪1.5 ₪60

סל תרבות

ועד הורים ישובי

ועד הורים ארצי

טיול

טיול שנתי

₪597 :) תל"ן – תכנית לימודים נוספת (חוגים שם הפעילות עלות פירוט

₪167 ₪367

פעילות גופנית

ריתמוסיקה

- מרכז מדעי - גן מדגים - מוסיקה קלאסית/אנדלוסית - פעילות במוזיאון מונארט - פעילות בחווה החקלאית - טקסים וארועים עירוניים

₪63

₪788

כ ״ סה

* תשלומי ההורים יעודכנו עפ"י החלטות וועדות חינוך בכנסת שיפורסמו 2022 במהלך ספטמבר

16

Made with FlippingBook Ebook Creator