מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

צהרונים

צהרונים (צמ"ח: צהרוני משרד חינוך)

הרישום באחריות החברה העירונית ויתבצע באמצעות האתר: .www.ironit.org.il .2022 פתיחת הרישום לצהרונים במהלך חודש מאי

השיבוץ בגני הילדים אינו תלוי רישום בצהרון. תלמידים ששובצו בגנים בהם אין צהרונים מוזמנים להגיש בקשת העברה.

הרישום לצהרונים

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלגני ילדים

17

Made with FlippingBook Ebook Creator