מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

רשימתהגניםבעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה'

6826733 8553515 8553515 8554104 8554104 8553617 8553617 8551747 8551747 8553508 8553508 8553616 8553616 6437806 6437806 8553616 8646889 8555026 8587928 8587928 8553646 8553646 8553625 8553625 8553672

2 הרב שאולי 31 הרב שאולי 31 הרב שאולי 8 הרב שאולי 8 הרב שאולי 10 זלמן ארן 10 זלמן ארן 13 זלמן ארן 13 זלמן ארן 17 זלמן ארן 171 זלמן ארן 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 14 אלאשווילי 14 אלאשויילי

חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום ממ”ד טרום ממ”ד חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום ממ”ד טרום מ”מ טרום מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ חובה מ”מ

ארזים

ברק

רחפת חופית נווה ים

גומא

חוף

דייגים

מכמורת 1 כסיף 2 כסיף דוכיפת מלחים סירונית

עירית עפרוני רננים נווטים אפיק

34 ביאליק 34 ביאליק 20 בלפור 20 בלפור 14 שי עגנון 14 שי עגנון

זמיר

חמניות

חצב

פשוש דוברת

חן

11 שמואל הנגיד

נוגה

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלגני ילדים

19

Made with FlippingBook Ebook Creator