מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

תוכן עניינים

מידע כללי

4 5 6

מועדי רישום

יום פתוח בגני הילדים מידע כללי על גני הילדים תהליך הרישום הנחיות ותהליך רישום שיבוץ לגן עירוני מידע על תהליך השיבוץ

8-9

10-11

14

רשימות גני ילדים

מרכז הרישום: מחלקת רישום בניין העירייה .10 קומת הכניסה, רחוב הגדוד העברי

08-9568282 : טלפון במרכז הרישום 08-8677319 : פקס

rishum@ashdod.muni.il : כתבו לנו

2

Made with FlippingBook Ebook Creator