מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

רשימתהגניםבעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז'

8641986 8641986 8660310 8527411 8527411 8669703 8669703 8665690 9562029 9562029 6334200 6334200 9213352 9213352 6173644 8532562 8532562 6414853 6344395 6372739 6372739 6582922 6582922 6345136 6345136

9 אוסישקין 9 אוסישקין

חובה מ”מ טרום מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ

אגוז צבר

חסידי אומות העולם

אנפה ברקת פנינה טללים טופז יהלום לשם תפוז תפוח פלג

10 מונטיפיורי 10 מונטיפיורי

5 משה יואל סלומון 5 משה יואל סלומון

4 סירקין

11 שד’ רטשילד 11 שד’ רטשילד

1 אפרסמון 1 אפרסמון 3 אפרסמון 3 אפרסמון 7 אפרסק 10 האפרסק 10 האפרסק 12 האפרסק 12 האפרסק 9 האפרסק 9 האפרסק

מנגו

פסיפלורה

מלון

אפרסמון אשכולית

לימונית

פקאן שזיף שסק

8 הענבים 8 הענבים

אפרסק

ענבים

2 תפוח 2 תפוח

פטל תות

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלגני ילדים

21

Made with FlippingBook Ebook Creator