מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

רשימתהגניםבעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז'

8656477 6414853 8656473 8656473 8644430 8652677 8652677 8647170 8647170 8646541 8646541 6334100 8532559 8532559 8536244 8536244 6105551 8640154 8640154 6105551 6171572 6175078 6171572 6174283 6467457 6467457 6467939 6467939

12 דוד המלך

טרום ממ”ד טרום מ”מ טרום מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ טרום ממ"ד חובה ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד

ברוש

7 המלך אמציה 12 המלך דוד 12 המלך דוד 23 המלך דוד 10 המלך יהוא 10 המלך יהוא 8 המלך יהושפט 8 המלך יהושפט 7 המלך שאול 7 המלך שאול 46 המלך שלמה

שקדיה

זית

פז

שקד

כרכום

עינב

אחווה רעות הדס יסמין חרוב קורל

10 ברקת 10 ברקת 6 ברקת 6 ברקת 23 ספיר

תרשיש בדולח טורקיז

זוהר אודם גביש שחם

6 ספיר 6 ספיר 9 ספיר

מער כינור מער מזמור מער מנגינה מער גיטרה מער מנדולינה מרינה אלמוגים

/ ג’ו עמר 10 כינור / ג’ו עמר 10 כינור / ג’ו עמר 10 כינור / ג’ו עמר 10 כינור / ג’ו עמר 10 כינור

11 אגוז 11 אגוז 11 אגוז 11 אגוז

מרינה דוגית

מרינה הצוללים מרינה שירת הים

24

Made with FlippingBook Ebook Creator