מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

רשימת גנים חינוךמיוחד

טלפון גן 8565549 8565549 8565553 8565553 8565558 9758712 6530553 6530553 8553546 8553546 8554104 8553786 6379430 6379236 9757115 8660310 9101130 8602551 8648981 8552953 8552953 8665690 9175361 6582922

כתובת הגן 25 אילת 25 אילת 5 נחניאלי 5 נחליאלי 9 הרב הרצוג 13 דולפין 13 דולפין 13 דולפין 24 גולשים 24 גולשים 12 השייטים 13 טרומפלדור

שם הגן

רובע

א' ׳ א ב' ב' ב' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ט' ט' ט' ט' ו'

סיגלון

גלשנים

העוגן

נחליאלי

גיל

איתן

ספנים

אלון נתב

עגורים

חובל

שייטים

4 יבניאל 4 יבניאל

רציף

ניצן ורד

8 ראשון לציון 6 ראש פינה

ארבל

טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו'

חסידי אומות העולם

אגם

10 מונטיפיורי 10 מונטפיורי

פעמון

לחן

6 סירקין

גלבוע

1 דבורה הנביאה 1 דבורה הנביאה 4 נחמן סירקין

שושנת הים

עמית פיקוס רותם צנובר תמיר

ז ״ ט ז ״ ט ט"ז

6 סירקין 6 ענבים 7 אפרסק

י

6534945

2 אליהו הנביא

אור

26

Made with FlippingBook Ebook Creator