מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

גניםממלכתיים מפותאזורי רישוםתשפ״ג

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלגני ילדים

28

Made with FlippingBook Ebook Creator