מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il 08-9568282 rishum@ashdod.muni.il

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

Made with FlippingBook Ebook Creator