מידעון רישום לחינוך לכיתות א תשפג 2022

שנת הלימודים תשפ״ג 2022 רישום לכיתותא׳

תוכן עניינים

מידע כללי דבר ראש העיר מידע ותהליך הרישום סדרי העברות תלמידים מכיתות א'-ו' בתי ספר ייחודיים

מרכז הרישום: , בניין העירייה קומת הכניסה. 10 רחוב הגדוד העברי 12:00-08:30 ימים א'-ה' משעה 18:00-16:00 ג' גם בין השעות +' ימים א יום ד' אין קבלת קהל 08-8677319 : , פקס 08-9568282 : טלפון

rishum@ashdod.muni.il - כתבו לנו

2

דבר ראשהעיר

הורים יקרים,

ברכות ואיחולי הצלחה עם כניסת ילדכם לכתה א' .

המעבר לכיתה א' הוא אחד המעברים המשמעותיים בחיי הילד והוריו, והוא מלווה בתחושת גאווה, התרגשות וציפייה לאתגרים חדשים ומגוונים. יחד עם זאת, ישנן החששות הטבעיים מהמעבר לבית הספר בכלל ומהשלכות הקורונה בפרט. לכן, חשוב שתדעו כי מערכת החינוך בעיר אשדוד עושה את כל הנדרש למתן מעטפת תמיכה לקליטה מיטבית בבית הספר, ופועלת על פי הכללים המחמירים של משרד החינוך, לשמירה על הבריאות ושגרת לימודים רציפה ותקינה, לטובת ילדיכם, היקרים לנו מאד. אנו בטוחים כי המוסד החינוכי שבחרתם, יעשה כל שביכולתו במקצועיות ובמסירות להקל על ילדיכם את תקופת ההסתגלות, ויעניק לו חווית למידה מהנה, מרתקת, מחבקת ועוטפת. אני בטוח כי עבור ילדיכם זהו צעד נוסף בדרך הארוכה והמוצלחת , בנתיבי החינוך למצוינות, לערכים טובים ולרגישות חברתית. מערכת החינוך העירונית תלווה באופן מלא כל ילד וילדה ותפעל יחד עמכם, ההורים, להצלחתם ומיצוי מיטבי של יכולותיהם.

תוכן עניינים • מידע כללי

• דבר ראש העיר • מידע ותהליך הרישום • סדרי העברות תלמידים מכיתות א'-ו' • בתי ספר ייחודיים

מרכז הרישום , בניין העירייה 10 רחוב הגדוד העברי קומת הכניסה. 12:00-08:30 ימים א'-ה' משעה 18:00-16:00 ג' גם בין השעות +' ימים א יום ד' אין קבלת קהל 08-9568282 : טלפון 08-8677319 : פקס

שלכם,

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

כתבו לנו - rishum@ashdod.muni.il

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלכיתותא׳

3

רישוםלכיתותא'

הודעות חשובות: בשעה טובה יפתח בית ספר ממלכתי יסודי ברובע ט״ז, בית הספר יהיה צומח וייתן מענה לכלל תלמידי הרובע. שיבוץ אוטומטי בגין איחוד אחים - גם השנה שובצו באופן אוטומטי תלמידים להם יש אחים הלומדים בבית הספר באזור מגוריהם. הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ זה, מוזמנים להגיש בקשת ערר בפורטל העברות. קבלת קהל דיגיטלית בווידאו ובטלפון – והכול מהבית! כחלק משיפור השירות לתושב ושדרוג הטכנולוגיות והפלטפורמות הדיגיטליות פתחנו עבורכם את דיגיטל אשדוד – הפורטל לשירותים דיגיטליים, שבו תוכלו למצוא את כל השירותים המקוונים בצורה ידידותית וקלה לשימוש, וכך תוכלו לחסוך זמן יקר ולבצע פעולות מכל מקום ובכל זמן. שירותים דיגיטליים במערך הרישום לחינוך • רישום למוסדות חינוך ומידע על אזורי רישום במפת מידע גאוגרפית • בקשת העברה בין מוסדות החינוך • בקשה לביטול רישום שירות חדש במחלקת רישום היום יותר מתמיד לא צריך לצאת מהבית!

• בקשה לאישור לימודי חוץ • בקשה לרישום תושב חדש • הצהרה להורים פרודים • טופס הוראת קבע

• קבלת קהל דיגיטלית במחלקת רישום – תוכלו לזמן תור לשיחה טלפונית או לשיחת וידאו, ונציגי המחלקה יחזרו אליכם בשעה ובערוץ שבחרתם! • rishum@ashdod. פנייה באמצעות מייל מחלקתי לנציגות המחלקה שישיבו לפנייתכם בהקדם. muni.il >> לעמוד הבית של מחלקת רישום

4

"רישוםבקליק"

הרישום באמצעות האינטרנט באתר עיריית אשדוד יעיל, זמין ״ אשדודית ״ ובאפליקציית www.ashdod.muni.il ומהיר ומהווה שיבוץ לביה"ס אותו בחרתם (למעט רישום ילדים שהוריהם גרושים/פרודים וזאת עד לקבלת המסמכים המפורטים לעיל). תהליך הרישום באינטרנט: עליכם להצטייד בתעודת זהות וספח הילדים, על מנת להזין את נתוני הזהות של התלמיד ושל אחד ההורים. לאחר אימות הנתונים במערכת, יוצגו נתוניו של מועמד על פי בתי הספר האפשריים לו, בהתאם לחלוקת אזורי הרישום. חשוב: יש למלא את הנתונים המסומנים ולעבור על כל שלבי הרישום במסך. רישום תלמידים שהוריהם חיים בנפרד - יש למלא את הכתובות השונות של שני ההורים ולציין את מצב משפחתי במקום הרלוונטי. נא להקפיד לשלוח את המסמכים הנדרשים לעיל להשלמת תהליך הרישום הרישום באינטרנט יושלם רק לאחר קבלת אישור רישום מהמערכת: "פרטי הרישום נקלטו במערכת העירונית". רישום תלמידים שהוריהם מתגוררים בנפרד ("משפחה עצמאית"): רישום ו/או בקשת העברה למוסד אחר עבור ילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד (גרושים/פרודים) תלוי בהסכמת ההורה האחר ובאישורו בכתב. במקרים אלו יתאפשר רישום באמצעות האינטרנט אך על מנת ימים למחלקת 7 להשלים את תהליך השיבוץ חובה להגיש בתוך הרישום באמצעות הגעה למרכז הרישום או בדואר לכתובת הגדוד או במייל 08-8677319 , אשדוד או באמצעות פקס 28 ת.ד 10 העברי את המסמכים הבאים: rishum@ashdod.muni.il אישור בכתב של ההורה האחר באמצעות תצהיר המופיע באתר העירייה צילום תעודות הזהות וספח הילדים (במקרה של משלוח בדואר/ פקס/מייל יש לוודא קבלתם על ידי העירייה). ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד יבוטל הרישום

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלכיתותא׳

5

נוהל רישום תלמידים

הרישום למוסדות החינוך בעיר יתקיים באמצעות אתר האינטרנט בלבד. הורים ירשמו את ילדיהם על פי אזורי הרישום שאושרו על ידי הרשות המקומית ומשרד החינוך (ראה מפה מצורפת במידעון הרישום). לכל אזור הוקצו בתי הספר הממלכתיים ו/או ממלכתיים דתיים לבחירה חופשית של ההורים. הרישום באמצעות האינטרנט מהווה שיבוץ סופי לבית הספר הנבחר. ס יצור עמכם קשר לאחר הרישום. ״ בשל מגבלות הקורונה ביה הורים המבקשים העברה למוסד חינוכי אחר יוכלו להגיש בקשה במהלך תהליך הרישום. תושב חדש בעיר - ניתן להגיש בקשה לרישום באמצעות www.ashdod.muni.il – הטפסים הדיגיטליים באתר העירוני בחלק מבתי הספר מספר המקומות מוגבל – עדיפות בשיבוץ לנרשמים הראשונים. רישום לבתי ספר ממ"ד תורניים: הורים המעוניינים ברישום בבית ספר תורני, יצרו קשר עם מזכירות בית הספר המבוקש וישלחו למחלקת רישום אישור קליטה למוסד החינוכי במייל: rishum@ashdod.muni.il אנו נקלוט את האישור ונבצע עבורכם רישום טלפוני. רישום לבתי ספר ממלכתיים ייחודיים על איזוריים: תחילה, יש לרשום למוסד חינוכי באזור מגוריכם באמצעות אתר האינטרנט. בסיום הרישום ניתן להגיש בקשת העברה לביה"ס הייחודי בציון סיבת הבקשה וזאת בכדי להיכלל ברשימת ההגרלה המיועדת לבית הספר. עדיפות לשיבוץ אוטומטי בגין איחוד אחים בבתי הספר ניתנה לתלמידים להם יש אחים בכיתות ב-ד בלבד. בקשות העברה בגין איחודי אחים הלומדים בכיתות ה-ו יכללו בהגרלה שמועדה ומיקומה יפורסמו בהמשך. השיבוץ לבתי הספר יקבע על פי קריטריונים מנחים ועל פי הוראות משרד החינוך הנותנים עדיפות לילדי הרובע ( עד מכלל הנרשמים ) על יתרת המקומות תתקיים הגרלה 50% שמועדה ומיקומה יפורסמו בהמשך. יש לקחת בחשבון כי בבתי ספר ייחודיים על אזוריים נדרש תשלום תוספתי על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

שימו לב, כיתות בהם מספר הנרשמים נמוך מהתקן, פתיחתן תובא לדיון מחודש והנרשמים יופנו לבתי ספר הסמוכים לאזור מגוריהם.

6

בקשתהעברה

מועד הגשת הבקשה: ועד יום חמישי, 03.01.22 החל מיום שני, א' בשבט, בקשות שיוגשו בתום מועד זה, 20.01.22 י"ח בשבט, יאושרו על בסיס מקום פנוי. תהליך הגשת בקשת העברה: בקשת העברה למוסד חינוכי אחר, תוגש באמצעות אתר האינטרנט בלבד ורק לאחר רישום ילדכם בבית הספר המיועד באזור מגוריכם. ולבחור במוסד בו אתם "בקשת העברה" יש להקליק מעוניינים שילדכם ילמד. להשלמת הבקשה יש להקליק על סיבת הבקשה (ניתן לכתוב הערות נוספות במקום המיועד להערות). הגשת ערר על החלטת ועדת העברות: הורים שבקשתם נדחתה, יוכלו להגיש ערר נוסף שידון בוועדת ערר בראשות ראש המנהל. תשובותיה של ועדת ערר הן סופיות, ולא יתקיים דיון נוסף בבקשות אלו. לידיעתכם, יש באפשרותכם לפנות לוועדת ערר במשרד החינוך לדיון מיוחד בבקשתכם (לקבלת מידע על אופן התהליך ניתן לפנות למחלקת רישום).

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלכיתותא׳

7

בקשתהעברה

מסמכים רלוונטיים ברישום: לתשומת ליבכם, אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים המופיעים בטבלה, יהיה עליכם לצרף לבקשת העברה את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה. חוזה שכירות תקף חתום על ידי עורך דין וחשבון ארנונה על שם החוזה יתקבל רק אם אין במערכת כתובת משולמת אחרת. המשכיר. ), בהיעדר 12.22 חוזה רכישה ובו מועד הכניסה לדירה (ולא יאוחר מ- כתובת או תאריך כניסה יש להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט. חובה להגיש תצהיר חתום על ידי בית משפט המציין את כתובת המגורים כולל את פרטי ההורים, הילדים ומשלם הארנונה. יש לצרף לתצהיר תשלום שוטף כלשהוא על שם הדיירים (חשמל, גז, התצהיר יתקבל רק אם אין במערכת כתובת משולמת כבלים וכו’). אחרת. תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של ההורים (מקור בלבד) וכן מכתב הרשאה לרישום על ידי ההורים. ותעודת זהות טופס ביטול מהרשות/מועצה הקודמת בה התגורר עדכנית על מגורים באשדוד. תעודת עולה בה מצוינים פרטי הילדים וחוזה דירה חתום ע”י עורך דין המציין מגורים באשדוד . הורה שהינו כתב הצהרה והתחייבות על ההורה הרושם לחתום על על חינוכו חייב לצרף פסק המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי חייב הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף דין. בצירוף צילום לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו תעודת זהות וספח הילדים. יש לצרף מכתב חתום על ידי ההורים ובו סיבת הביטול וצילום ספח תעודת זהות הכולל את פרטי הילדים. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים): יש להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר המאשר בכתב הסכמתו לביטול הרישום בצירוף תעודת הזהות וספח הילדים. אם ברצונכם לרשום ילדיכם למוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי) עליכם להביא מסמך מאותו מוסד המאשר כי ילדיכם התקבלו הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד. אליו (נספח ד’). - יש להחתים במזכירות בית תצהיר חתום ע"י ההורה הרושם המשפט או אצל עורך דין או דיין. - שיבוץ בבית הספר המבוקש בקשת העברה בגין מקום מגורים יהיה על בסיס מקום פנוי, במידה ומכסת הכתה המבוקשת מלאה ישובץ ילדכם במוסד חינוכי הקרוב ככל שניתן לכתובתכם החדשה. לידיעתכם, רישום כוזב הינו עבירה פלילית. אי מסירת פרטים מדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד, תביא לביטול האישור ולמיצוי ההליכים החוקיים בידי הרשות נגד ההורים.

תושבים הגרים בשכירות

בית בתהליך בניה / קנייה

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

מיופה כוח

תושבים חדשים

עולים חדשים

הורים עצמאיים כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה , רווק, אלמן/ה, פרוד/ה, 1992 , ב ״ עצמאי, התשנ אישה עגונה, אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות).

ביטול רישום

רישום לגן מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי)

8

נוהלהעברות תלמידים מכיתותב׳-ו׳

כחלק משיפור ושדרוג השירות לתושב, הוקם שירות דיגיטלי אשר באמצעותו ניתן להגיש בקשות העברה לתלמידים בכיתות ב-ו המעוניינים לעבור למוסד חינוכי אחר. את הבקשה יש להגיש באמצעות הטפסים המקוונים בלבד www.ashdod.muni.il באתר האינטרנט העירוני ניתן לבצע פעולות גם בכרטיס הדיגיטלי של מחלקת רישום שכתובתו: www.greenbook.co.il/card/3093/14920 תהליך הגשת בקשת העברה: בקשת העברה תוגש באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט העירוני, יש למלא את הפרטים הנדרשים בציון סיבת בקשת העברה. המערכת תקלוט את הבקשה ותשלח משוב להורים בנוגע לסטטוס הבקשה עד לקבלת ההחלטה בנדון. מועד הגשת בקשת העברה: ועד ליום חמישי, 03.01.22 , החל מיום שני, א' בשבט .30.03.22 ,' כ"ז באדר ב לידיעתכם, רישום כוזב הינו עבירה פלילית. אי מסירת פרטים מדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד, תביא לביטול האישור ולמיצוי ההליכים החוקיים בידי הרשות נגד ההורים.

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלכיתותא׳

9

ביתהספר לאמנויות "צמח"

ייחודי עלאזורי

בית הספר משלב בין מקצועות היסוד ללימודי אמנות על פי מודל חינוכי חדשני "אדם אינו רק ישות חושבת, אלא בו זמנית גם מרגישה. היא שלמות מורכבת." (גיטה) בית הספר לאמנויות משלב בין האמנויות לבין מקצועות הליבה ומפתח חשיבה יצירתית הנחוצה בעידן העכשווי. בית הספר מתמקד בלימודי אמנות בתחומי: מחול, תאטרון, אמנות פלסטית, מוסיקה ואמנות חזותית (וידאוארט). בבית הספר ישנו צוות מורים מומחים ללימוד מקצועות האמנות ומקצועות היסוד. לימודי האמנויות מתקיימים בחדרי סטודיו בסטנדרטים גבוהים ומקצועיים. בבית הספר פועלות מסגרות המקדמות ילדים מצטיינים ומאתגרים במקצועות מתמטיקה, עברית, אנגלית, מדעים וכיתות אמן. בכיתות ה'-ו' ישנה חלוקה למגמות אמנות הנעשית על פי בחירת התלמיד וכישוריו. קיימות מסגרות התומכות בילדים בעלי כישורים ייחודיים. בבית הספר מתקיים יום לימודים ארוך לכלל התלמידים וצהרון בהמשך יום הלימודים למעוניינים בכך.

בי"ס צמח מפגש יום פתוח יתקיים בזום 18:30 בשעה 23.12.21 בתאריך

הלמידה בבית הספר כרוכה בתשלום נוסף של הורים בהתאם להנחיות משרד החינוך.

10

*ביתספר ייחודי "שז"ר" למדעים בשילוב אמנויות

שואפים למצוינות והצטיינות בתחומי המדע והאמנות בית הספר למדעים נותן מענה לקידום הנטיות והיכולת של התלמידים, למצוינות ולהצטיינות. בית הספר מפתח אוריינות מדעית, חושף את התלמידים למושגים ותופעות מדעיות באופן חוויתי. התלמידים לומדים בציר מרכזי בתחומי המדעים והמתמטיקה. לציר המרכזי מתווספים קורסים יישומיים בכל תחום, המיועדים להעצמת חוויות הלמידה, להתנסות ולהעמקה בתחומים מגוונים. בין הקורסים הנלמדים: חשיבה מתמטית, לוגיקה מתמטית, פיסיקה, כימיה, ביוטכנולוגיה, שחמט ורובוטיקה. לתחום המדעים חובר התחום האמנותי מתוך רציונלשל פיתוחאינטליגנציות נוספות וחשיבה יצירתית, כמנוף לפיתוח מצוינות. בין הקורסים הנלמדים בתחום האומנותי נלמדים: מחול, אומנות פלסטית, קומיקס ותאטרון. הייחודיות הבית ספרית מתורגמת ל: שעות נוספות מעבר לשעות התקן של משרד החינוך, אשר נלמדות בקבוצות קטנות, מרחבי למידה באוריינטציה לתחום המדעי, המתמטי והאמנותי. התלמידים נחשפים לימי שיא מגוונים בתחום המדעים והאומנויות ולסיורים לימודיים בתחום המדע. שכר לימוד: שכר לימוד מורכב משעות תל"נ (תכנית לימודים נוספת), עבור השעות התוספתיות, יום לימודים ארוך ותשלום עבור סיורים מדעיים וסדנאות. הגשת מועמדות בבית ספר שז"ר מתבצעת לאחר הרישום לבית הספר אליו התלמיד משובץ באיזור מגוריו. לאחר מכן יש למלא בקשת העברה באינטרנט ונכנסים לרשימת מועמדים.

רוצים להתרשם ולהתעניין? 24.12.21 יום פתוח יתקיים בתאריך בבוקר. 8:15 בשעה כמו כן כנסו לאתר בית הספר בכתובת www.shazar.edu2.org.il/BRPortal/br/P100.jsp במידת הצורך ניתן לקבל מידע נוסף 08-8552325 :" בטל

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלכיתותא׳

11

בס"ד

ביתספרממלכתי דתי תורני "שילה"

החזון: תתמ"ד שילה הינו בית ספר על אזורי לתלמידים ממשפחות תורניות ציוניות. צוות ביה"ס בונה תלמידים בעלי זהות אישית חברתית ציונית דתית. אנו פועלים לקרב את תלמידנו לאבינו שבשמים מתוך אמונה עמוקה והשקפת עולם מגובשת ושקולה. מתוך שאיפה לשותפות ביצירת חברה למופת ומתוך מחויבות מוחלטת לתורה ולהלכה. צוות ביה"ס הוא כמשפחה עבור כל הבאים בשעריה: תלמידים, הורים, מורים ומדריכים. בבית ספרנו מחזקים למידה משמעותית חדוות הדעת ומצוינות. תוכניות יחודיות בבית ספרנו: בית ספרנו היחיד מבין בתי הספר באשדוד אשר קיבל הכרה משעות 50%- של תתמ"ד ואישור לימודי קודש של יותר מ הלימוד ללא פגיעה בלימודי החול. יום לימודים ארוך צהרון בסיום יום הלימודים מיל"ת – תגבור לימודי – כולל הזנה חמה בסיום יום הלימודים חוגי העשרה והפגה בסיום יום הלימודים כגון: רובוטיקה, כדורסל, ארכיטקט, מדעים. חדר שלווה – טיפול רגשי – באומנות בפסיכודרמה ובתנועה. לימוד חברותות עם תלמידי ישיבות ההסדר. לימוד נגינה ופיוט לבנים.

לימוד נגינה , מחול ומקהלה לבנות. תוכנית מעברים תגבור לכתות א'-ב'.

עגלת מחשבים ניידת – מחשב לכל תלמיד. במ"ה – בית מדרש להורים , ערבי הורים. פעילות חברתית קהילתית ענפה. ס למייל ״ יש לשלוח אישור התאמה ממנהל ביה rishum@ashdod.muni.il

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר ושיחה עם המנהלת גב' נעמה סט 08-8555075 : בטל

12

בס"ד

ביה"ס יהל"ם ״מחנכיםלהגשיםחלום"

הזכות שלכם לבחור, החובה שלנו לתת מענה הורים יקרים, מקצועי ואיכותי. מערכת חינוך החפצה להיות גורם מוביל בחברה, חייבת להיות רלוונטית, בלתי מנותקת מן המציאות שהיא פועלת בה ובעלת משמעות לקהל היעד שלה. עליה לצעוד קדימה עם הקדמה, ). בית 2008 , ובתחומים מסוימים להובילה"..... (דר' עוזי מלמד הספר הינו תורני מדעי ,הלמידה בכיתות היא בהפרדה מגדרית כאשר ישנו דגש על למידה משמעותית ורלוונטית. בבית הספר קיימת תרבות בית ספרית סדורה ושפה משותפת בין כל באי בית הספר שהיא הבסיס להצלחת הילדים. אנו מצפים מכלל העובדים, ההורים והתלמידים בקהילת ביה"ס לשאוף להיות אזרחים נותני כבוד לכל אדם באשר הוא, בעל אישיות דתית המקיים את המצוות מתוך הזדהות, הבנה ואהבה. אורח החיים, במעשים ובהליכות. האקלים החינוכי יעודד מוטיבציה לימודית, סקרנות, מיצוי יכולות וכישורים אינדיבידואלים, פיתוח מצוינות וחשיבה ביקורתית. תהליכי הלמידה יקנו כלים ואסטרטגיות יחד עם עולם-ידע רחב. תפוקות הלמידה תהיינה מוכוונות סטנדרטים ולכל שדרת התהליך תתלווה האמונה ביכולתו של התלמיד תוך מתן בחירה ונטילת אחריות אישית של הלומד. בבית הספר פועלות תכניות מגוונת הנתונות מענה לכל אחד ואחת מהתלמידים הפוקדים את בית הספר. בהם: תכניות רגשית הנותנות מענה רגשי לתלמידים באמצעות תרפיה באומנות, תנועה וטיפול בבע"ח, מעגלי שיח ודימוי עצמי וכלה בתוכניות מצוינות כגון: תכנית אמירים, שירים, אנגלית, רובוטיקה ואחרים. אנו שוקדים על התפתחות מקצועית מתמדת של צוות המורים והעובדים ומתוך שליחות מגיעים אל כל אחד ואחת מהילדים. בבית הספר קיימת מערכת הסעים המופעלת ע"י חברת אפיקים בהם נוסעים רק תלמידי בית הספר ומנוהלים ע"י החברה עצמה. הבחירה בידיים שלכם תבדקו תשאלו תבקרו תחקרו ותבחרו עבור הילדים שלכם את טוב ביותר עבורם. צוות בית הספר מאחל לילדיכם קליטה נעימה במערכת החינוך נמצאים כאן תמיד לתת לכם שירות ולענות לשאלותיכם היסודי. צוות יהל"ם והנהלת בית הספר. ס למייל: ״ יש לשלוח אישור התאמה ממנהל ביה rishum@ashdod.muni.il

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלכיתותא׳

13

בס"ד

בי"סממלכתי דתי תורני "נועם"

חזון בית הספר וייחודו: "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת,שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר" בית ספרנו הינו בית-ספר יסודי תורני,בראש ובראשונה שואף בית-ספרנו לחנך לערכים יהודיים-לאומיים ולראות את בוגריו כאות ומופת ערכי וחברתי. האיכות החינוכית היא היעד הראשון אותו מציב בית -ספרנו. השגת האיכות הלימודית היא, כמובן, חלק מן האיכות החינוכית. התלמידים עוסקים בפעילות חסד והכרת הטוב כחלק מהותי מסדר היום. בית הספר רואה את התלמיד כעומד במרכז העשייה החינוכית הבית ספרית. כל פעולותיו מכוונות במטרה לפתח בו סקרנות ולטפחו כלומד עצמאי וכבוגר בעל ערכים דתיים, חברתיים ולאומיים, מתוך אהבה ואמונה ביכולת ובכישורים הטמונים בו. דגשים מיוחדים: תלמוד תורה: בכתות הבנים פועלת מסגרת תלמוד תורה המשלבת שינון עם למידת ערכים הנלמדים בפסוקים. עם מלמדים שמקבלים הכשרה משמעותית ומלמדים בהיקף שעות גדול בכל כיתה. לימוד חברותות: לימוד שבועי של תלמידים בוגרים ותלמידים צעירים סביב פרשת השבוע ונושאים ערכיים אחרים שמובילה להשפעה בכל תחומי החיים. בית חינוך כמשפחה: העשרה חינוכית חברתית ענפה שפועלת במעגלים שונים. תלמידים,אמהות ואבות. לימוד משותף וכן סיורים וטיולים רבים במהלך השנה תוך שילוב ערכים וחסד ונתינה לסביבה הקרובה והרחוקה. חינוך מוסיקלי וחבורת זמר: ביה"ס מאפשר לתלמידים כישרוניים לבוא לידי ביטוי באופן משמעותי. בלימוד נגינה בכינור וקלרינט. כמו כן להקה בית ספרית המופיעה באירועים שונים ועורכת הקלטות באולפן. ס למייל ״ יש לשלוח אישור התאמה ממנהל ביה rishum@ashdod.muni.il

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר ושיחה עם המנהל אמנון בריח 08-8551890 בטלפון

14

בס"ד

ביתספר "דביר" עלאזורי ממלכתי דתי

דמות הבוגר בית הספר מכשיר את תלמידיו להיות מודל לבוגר בעל ערכים, מידות, אהבת ארץ ישראל והתורה. תלמידיו גדלים להיות אזרחים גאים התורמים לעמם ולמולדתם. חינוך ללמידה ומצויינות ביה"ס מאמין שבזכות יחס אישי ואכפתי כל תלמיד יכול למצות את הפוטנציאל הטמון בו. בית הספר שוקד על פיתוח וקידום השפה האנגלית החל מכיתות א' למטרת העשרת אוצר המילים של התלמיד, על מנת להכשירו ללימודים בחטיבת הביניים, ואף ממוקם בעשירון תשיעי במיצ"ב תשע"ז. לבית הספר פורטל לימודי ערכי המהווה מקור תקשורתי לשיתוף פעולה ועשייה בין בית הספר להורים, תלמידים וקהילה בכלל. בבית הספר פועלת חברת די בייט מרעננה המכשירה תלמידים לתקשורת בינאישית יכולת שכנוע,ועמידה מול קהל. תורה ודרך ארץ בית הספר מחנך לערכים עפ"י התורה ומשנת החמ"ד: דרך ארץ, כבוד לזולת, ענווה, יראת שמיים ואהבת התורה והארץ. בממ"ד דביר תמצא חוגי העשרה ומצויינות במגוון תחומי דעת- דרמה, שחמט, סיפורטרון ועוד. הארכת יום הלימודים כולל ארוחה חמה ומזינה. בי"ס מקדם מצויינות באנגלית-בין היתר בעזרת יוזמה יחודית להעשרת אוצר המילים באנגלית בדרך של חוויה. TEN STEPS מעבדת מחשבים משוכללת, שיעורים מתוקשבים בכיתות. סביבות למידה "מזמינות" למידה. "קיוסק המצוות"- לעידוד וליצירת אקלים מיטבי. "אפליקציה קידס"-חוג המיועד עבור תלמידים מצטיינים בו נחשפים לשפת תכנות ומתפתחים כלומדים סקרנים חוקרים ועצמאיים.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר 08-8656001 בטלפון

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלכיתותא׳

15

בס"ד

ביתספרממלכתי דתי תורני חב"ד

מי אנחנו? בית ספר ממלכתי דתי תורני על אזורי. אגפים נפרדים לבנים ולבנות. כיתות יסודי א'- ו' וחטיבה ז'-ח'. חינוך יהודי שורשי, מכל הלב ברוח חב"ד. צוות הוראה מסור ומקצועי. מצוינות לימודית: שעות תלמוד תורה – תוספת לימוד שעות קודש. לימודי ליב"ה בהתאם לדרישות ורמה גבוהה. שעות העשרה וסיוע במגוון תחומים. חוגים, אולפן לילדי עולים, מיל"ת ועוד. סביבה אופטימלית לצמיחה: טיפול בתחום הרגשי חברתי באופן מקצועי על ידי צוות בין מקצועי. פעילויות חברתיות בתוך בית הספר. פעילויות משותפות הורים וילדים. עשייה חברתית: משימות מחוץ לשעות הלימודים במעגל השנה היהודי והחסידי. פעילויות למען הקהילה. עידוד והשתתפות בתנועות נוער. החזון שלנו! להעניק לילדי ישראל חינוך יהודי שורשי לאמונה וביטחון לה'. להוות חממה למצוינות לימודית, ומיצוי היכולות של כל תלמיד/ה תוך שילוב אופטימלי בין כלל התחומים הנלמדים בבית הספר. הקניית ערכים ברוח חב"ד של הטמעת מידות טובות, אהבת ישראל ואהבת הארץ. להצמיח ילדים בעלי אחריות בעצמם כאשר הם" נרות להאיר" על סביבתם בחברה ובקהילה.

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור בבית הספר ושיחה עם המנהל הרב פנחס מנדלזון 08-8649504 : בטלפון

16

בס"ד

ביתהספר ״ידשבתי״

17

בס"ד

ביתהספרמוריה - עלאזורי ביתספר להנדסהצעירה

ומשרטט בחזונו דמות 21- ביה"ס מוריה עם הפנים למאה ה בוגר בעל אופק רחב בתחום ההנדסה. תחום ההנדסה משמש כיום בעולם ציר מרכזי הנוגע ומשפיע בכל תחומי החיים. ההנדסה למעשה בוחנת ופורטת את הידע בתחומי המדע והטכנולוגיה לכדי יישומים שונים שיועילו לבני האדם. מתוך הבנה זאת בחרנו למקד את העשייה החינוכית-פדגוגית בביה"ס דרך החדשנות המדעית-טכנולוגית כביה"ס להנדסה צעירה.

P.B.L למידהמבוססת פרוייקטים

חקר ויזמות

קוד ורובוטיקה

"מוריה" ביה"סלהנדסה צעירה

תכניותהעשרה: תלתמימד ביומימיקרי מדעבמטבח

הסייבר כשפתהמחר

בילו בן יצחק לפרטים נוספים יש לפנות למנהל ביה"ס, school.moriya@gmail.com או במייל 08-8525404 בטלפון

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלכיתותא׳

18

בס"ד

ביתספר "עליתשובו" ייחודי עלאזורי

למדעים, מסורת וערכים

ביה"ס "עלית שובו" באשדוד עומד בכל הקריטריונים של משרד החינוך ומעניק לתלמידיו אף הרבה מעבר לתוכנית הרגילה. נותן מענה לקידום היכולת של כל תלמיד ולמימוש הפוטנציאל בהתאם לרמתו. התייחסות מיוחדת ניתנת לתלמידים השואפים למצוינות. , שנערך על ידי משרד 2017 בתחרות הסייבר הישראלי בדצמבר החינוך - זכה ביה"ס במקום ראשון בין בתי הספר באשדוד ובמקום שני מכלל בתיה"ס בארץ. בביה"ס נלמדים תחומים נוספים וקורסים ייחודיים בתחומים הבאים:

רוצים להתרשם ולהתעניין? ניתן לתאם ביקור או פגישה עם מנהלת ביה"ס הגב' מלכי שיינין בטלפון: או באתר ביה"ס 08-8527812 SHUVUASHDOD.NET באינטרנט

לוגיקה מתמטית. פיזיקה, שחמט. סייבר. חינוך פיננסי. ."2000 של "מצוינות STEAM "1" - תוכנית חקר

ביה"ס, מעבר להיותו מקום לימודים, הוא בית המחנך לערכים ולמוסר - שמירה על כבוד הזולת, הקפדה על התנהגות הולמת ומכבדת. בביה"ס יום לימודים ארוך. הסעות מכל אזורי העיר.

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלכיתותא׳

19

בתי הספרהיסודיים

טלפון

כתובת

מגמה

ביה"ס

אופק

8654540 8525403 8642917 8552443 8651025 8531975 8663303 8524878 8554505 8640650 6374897 8552996 8540245 8556333 8551355 8649618 9170784 8552499 8552042 8646501 8552325 6349392 8646138

שד' רוטשילד 24 הרב קוק

ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי ממלכתי

אחדות אמירים ארזים אשכול גאולים

3 העליה

2 הרב שאולי 12 פתח תקווה

6 הארז

היובל

7 העצמאות

המגינים

45 חטיבת הנגב 10 אברהם שפירא

הראל חופית

4 הרי גולן 107 הציונות

יח"ד

יצחק רבין

2 נחמן סירקין

נוף ים

12 הר תבור

צמח

6 שד' הפרחים

צפרירים

1 חרמון 11 תשרי אפרסק

קשת

רימונים

רננים רעים

אבן עזרא זלמן ארן

רתמים

22 המלך חזקיה שמואל הנגיד

שז"ר

שירת הים

4 ברקת

שקד

15 הרב רחבעם

חדש ט"ז

אפרסק

20

בס"ד

בתי ספרממ״ד

טלפון

כתובת

מגמה

ביה"ס

אורות אריאל

8663500 8645887 8656001 8541249 8666433 8649504 8555266 8555020 8525405 8525404 8551890 8554999 8555075 9941504 8527812

19 שבט בנימין

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ד ״ ממ

9 קק"ל

דביר

11 ראש פינה 63 העצמאות

הקריה הרואה

הרי גולן

חב"ד

43 המלך שלמה 1 טרניחובסקי 1 שלמה בן יוסף 32 קדושי בלזן

חזון יעקב יד שבתאי

יהלום מוריה נועם שחר שילה

6 אבן גבירול

1 מבוא השרביטן

15 המפרש 4 מיכלשוילי רות המואביה

שחקים

עילית שובו מוכש"ר

3 אורט

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלכיתותא׳

21

בתי ספר ממלכתיים מפותאזורי רישוםתשפ״ג

22

בתי ספר ממלכתי דתי מפותאזורי רישוםתשפ״ג

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלכיתותא׳

23

08-8677319 פקס: | 08-9568282 טלפון : מחלקת רישום rishum@ashdod.muni.il

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online