פעילויות הפגה של החברה העירונית לתרבות הפנאי 26-30.11

פלדנקרייז ניק ‘ מוצ נורית בהנחיית 09:00 | 26.11 * ƒ—~– ‹ƒ‡ למבוגרים בתנועה בוקר

עלות ללא ההשתתפות

באתר מראש להירשם יש |

- ב הפעילות

ננצח יחד

www . ironit . org . il | *6452

המשפחה לכל יצירה זמן

אור של מפלצות מפלסטלינה חנוכיה פיסול סדנת דרובר גילי בהדרכת 17:00 | 26.11 * ƒ—~– ‹ƒ‡

עלות ללא ההשתתפות

באתר מראש להירשם יש |

- ב הפעילות

ננצח יחד

www . ironit . org . il | *6452

למבוגרים יצירה זמן שחשבתם מה לא - בטושים ציור סדנת שפיצר הילה האמנית : מנחה 09:00 | 27.11 * ‡Ž— ‹ƒ‡

עלות ללא ההשתתפות

באתר מראש להירשם יש |

- ב הפעילות

www . ironit . org . il | *6452

ננצח יחד

בתנועה הרך הגיל

לידה - זחילה

BABY SPA אליצור שני המדריכה עם לתינוקות עיסוי לעיסוי שקדים בשמן להצטייד יש 10:30 | 27.11 * ‡Ž— ‹ƒ‡

עלות ללא ההשתתפות

באתר מראש להירשם יש |

- ב הפעילות

ננצח יחד

www . ironit . org . il | *6452

וילנסקי אפרת : צילום

מצברים ממלאים

? ממשבר צומחים איך לברון - קלו ענת והמרצה הסופרת עם . ועוד ? משבר מתוך לצמוח כדי לעשות צריך מה ? משבר מתוך צמיחה ביטוי לידי באה תחומים באיזה 21:00 | 27.11 * ‡Ž— ‹ƒ‡

עלות ללא ההשתתפות

באתר מראש להירשם יש |

- ב הפעילות

ננצח יחד

www . ironit . org . il | *6452

+5 גילים הורה בליווי

המשפחה לכל יצירה קומיקס לעשות יכולים כולם פינק אורי - האגדי והמאייר הקריקטוריסט , הקומיקסאי עם 17:00 | 28.11 * ‡—‡Š— ‹ƒ‡

עלות ללא ההשתתפות

באתר מראש להירשם יש |

- ב הפעילות

ננצח יחד

www . ironit . org . il | *6452

בתנועה הרך הגיל

גילים חודשים 3 זחילה עד

בתנועה ראשונית התפתחות יוגה בייבי | תנועה | עיסוי אמסלם דנית בהנחיית 10:30 | 29.11 * ‡‡– ‹ƒ‡

עלות ללא ההשתתפות

באתר מראש להירשם יש |

- ב הפעילות

ננצח יחד

Mama&me ביחד מתפתחים

www . ironit . org . il | *6452

Nasim Keshmiri

כיס לכל ריקמה סדנת פרחי נגה האמנית : מנחה 21:00 | 29.11 * ‡‡– ‹ƒ‡ למבוגרים יצירה

עלות ללא ההשתתפות

באתר מראש להירשם יש |

- ב הפעילות

ננצח יחד

www . ironit . org . il | *6452

המשפחה לכל יצירה זמן

ציפויים מגוון עם יק ' בצ סופגניות סדנת דברא מירי הקונדיטורית עם 17:00 | 30.11 * ‡—‡Œ ‹ƒ‡

עלות ללא ההשתתפות

באתר מראש להירשם יש |

- ב הפעילות

ננצח יחד

www . ironit . org . il | *6452

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker