פרינג'סטייל בקהילה - חנוכה 2023

אש ד ו ד בקהילה נהנים על בטוח

2023 חנוכה 10.12 - 14.12

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

www.ironit.org.il

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הסביבטרון

צילום: מירב סלפט

זרעים של אושר הצגת תיאטרון על ילדה שגרה בעולם אפור ללא צבעים 9 רובע ט׳, רח׳ פתח תקווה | 16:30 | יום א׳ | 10.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

ולכל המשפחה 9 - 3 גילים

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הסביבטרון

צילום: מירב סלפט

זרעים של אושר הצגת תיאטרון על ילדה שגרה בעולם אפור ללא צבעים 9 רובע יב׳, רח׳ נפתלי | 18:30 | יום א׳ | 10.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

ולכל המשפחה 9 - 3 גילים

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

צילום: דור קדמ

תיאטרון אדן החלון

אגן המשאלות הצגה בתוך מים על רצון והגשמה 4 מע״ר, רח׳ כינור | 16:30 | יום א׳ | 10.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

ולכל המשפחה 9 - 3 גילים

בקהילה נהנים על בטוח

צילום: דור קדמ

תיאטרון אדן החלון

אגן המשאלות הצגה בתוך מים על רצון והגשמה 65 רובע ט״ו, רח׳ תל חי | 19:00 | יום א׳ | 10.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

ולכל המשפחה 9 - 3 גילים

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הכפכף

צילום: תיאטרון הכפכף

משל למשל האריה והעכבר הצגה ליצנית וצבעונית, המלמדת שחברות אמת מנצחת כל מכשול! 36 רובע י״ז, רח׳ תל חי | 16:30 | יום א׳ | 10.12.23 ומעלה 3 גילים

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הכפכף

צילום: תיאטרון הכפכף

משל למשל האריה והעכבר הצגה ליצנית וצבעונית, המלמדת שחברות אמת מנצחת כל מכשול! 2 מע״ר, רח׳ עוזי חיטמן | 17:30 | יום א׳ | 10.12.23 ומעלה 3 גילים

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון אלמינא

צילום: גיל לופו

קרטון הצגת ליצנות קרקסית משעשעת ללא מילים! 4 רובע י״ז, רח׳ שהם | 16:30 | יום א׳ | 10.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון אלמינא

צילום: גיל לופו

קרטון הצגת ליצנות קרקסית משעשעת ללא מילים! 20 מע״ר, רח׳ כינור | 18:30 | יום א׳ | 10.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הקרון

צילום: יאיר מיוחס

למה בכה הדג? סודות והפתעות בספרי פופ אפ צבעוניים 2 רובע י״ג, רח׳ יותם המלך | 16:30 | יום א׳ | 10.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

7 - 3 גילים

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הקרון

צילום: יאיר מיוחס

למה בכה הדג? סודות והפתעות בספרי פופ אפ צבעוניים 24 רובע ה׳, רח׳ יהודה הלוי | 18:30 | יום א׳ | 10.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

7 - 3 גילים

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרותי

צילום: יח״צ

גם זו לטובה יחד נתחבר אל האור נשתדל תמיד לזכור כי זו זכות וגם חובה לדעת שהכל הכל לטובה!! 4 רובע ג׳, ר' עקיבא | 15:00 | יום א׳ | 10.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרותי

צילום: יח״צ

גם זו לטובה יחד נתחבר אל האור נשתדל תמיד לזכור

כי זו זכות וגם חובה לדעת שהכל הכל לטובה!! 1 רובע ג׳, עוזיהו | 16:30 | יום א׳ | 10.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרותי

צילום: יח״צ

גם זו לטובה יחד נתחבר אל האור נשתדל תמיד לזכור כי זו זכות וגם חובה לדעת שהכל הכל לטובה!! 4 רובע ג׳, מקלט ברח׳ רוזובסקי | 18:00 | יום א׳ | 10.12.23 ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הסביבטרון

צילום: מירב סלפט

להתיש את היתוש סיפורה של ילדה המחליטה להכיר את היתושים כדי להצליח להרחיק אותם שלא יעקצו 14 רובע ט׳, רח׳ ראש פינה | 16:30 | יום ב׳ | 11.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הסביבטרון

צילום: מירב סלפט

להתיש את היתוש סיפורה של ילדה המחליטה להכיר את היתושים כדי להצליח להרחיק אותם שלא יעקצו 17 רובע י״ב, רח׳ שבט לוי | 18:30 | יום ב׳ | 11.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

הפקת מקור

בקהילה נהנים על בטוח

צילום: שמרית לוגסי גולן מאת שלומי גולן ושלומית לוגסי גולן

שכנים סיפורים של שכנים המגלים שבעבודה משותפת יוכלו להתמודד עם אתגרים 33 רובע י״א, רח׳ כנרת | 19:00 | יום ב׳ | 11.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

בקהילה נהנים על בטוח

אנסמבל תוצרת בית

צילום: תומר אפלבאום

החשמלטור קומדיה מוזיקלית פרועה לכל המשפחה על האומץ לפחד 1 רובע י״ז, רח׳ סיטרין | 16:30 | יום ב׳ | 11.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

צילום: דור קדמ בקהילה נהנים על בטוח הנהג שהפך לתזמורת אברהמוס הנהגוס הוא קצת ליצן, מגיע לפני הלהקה ומסדר את כלי הנגינה. היום, הכלים ואברהמוס מחכים לנגנים, והם לא מגיעים! 14 רובע י׳, רח׳ הנביא זכריה | 16:30 | יום ב׳ | 11.12.23 תיאטרון הקרון

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

צילום: דור קדמ בקהילה נהנים על בטוח הנהג שהפך לתזמורת אברהמוס הנהגוס הוא קצת ליצן, מגיע לפני הלהקה ומסדר את כלי הנגינה. היום, הכלים ואברהמוס מחכים לנגנים, והם לא מגיעים! 11 רובע ט״ז, רח׳ אשכולית | 18:30 | יום ב׳ | 11.12.23 תיאטרון הקרון

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

הפקת מקור

בקהילה נהנים על בטוח

מאת דניאל זעפרני

צילום: אורתודה

הקרב הגדול הצגה על חברות חדשה שנוצרת בין ילד לקנגורו צעיר, שממש עכשיו מגלה את עולם האנשים. 31 רובע ה׳, רח׳ אבן עזרא | 17:00 | יום ב׳ | 11.12.23 לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הקוקיה

צילום: זוהר עצמון

סודות תיאטרון הבובות מופע מרגש על מפגש בין בובנאית למוסיקאי בשיתוף הקהל 5 רובע ח׳, רח׳ יקינתון | 16:30 | יום ב׳ | 11.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הקוקיה

צילום: זוהר עצמון

סודות תיאטרון הבובות מופע מרגש על מפגש בין בובנאית למוסיקאי בשיתוף הקהל 59 סיטי, רח׳ העצמאות | 18:30 | יום ב׳ | 11.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

בקהילה נהנים על בטוח

מופע דל ארטה עם תומר הדלשטיין

צילום: יח״צ

קסם של משפחה דמויות יוצאות מתוך מזוודה ובשיתוף הקהל, 7 , מופע מסיכות מרהיב הן נותנות לקהל הצצה צבעונית על סיפור חייהן 7 רובע י׳, רח׳ שמואל הנביא | 16:30 | יום ב׳ | 11.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

בקהילה נהנים על בטוח

מופע דל ארטה עם תומר הדלשטיין

צילום: יח״צ

קסם של משפחה דמויות יוצאות מתוך מזוודה ובשיתוף הקהל, 7 , מופע מסיכות מרהיב הן נותנות לקהל הצצה צבעונית על סיפור חייהן 33 רובע א׳, רח׳ הראשונים | 18:00 | יום ב׳ | 11.12.23 לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

מאת לימור יצחייק

צילום: יח״צ

מה שיש יש "מה שיש יש ומה שיש זה הכי טוב שיש". סיפורה של סבתא מזל התופרת, שפרנסה לבד חמישה ילדים. 54 רובע ד׳, רח׳ רוגוזין | 16:30 | יום ג׳ | 12.12.23 לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

מאת לימור יצחייק

צילום: יח״צ

מה שיש יש "מה שיש יש ומה שיש זה הכי טוב שיש".

סיפורה של סבתא מזל התופרת, שפרנסה לבד חמישה ילדים. 7 מקלט נר מרדכי, רח׳ הרב מימון | 19:00 | יום ג׳ | 12.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

הפקת מקור

בקהילה נהנים על בטוח

מאת שלומי גולן ושלומית לוגסי גולן

צילום: שמרית לוגסי גולן

שכנים סיפורים של שכנים המגלים שבעבודה משותפת יוכלו להתמודד עם אתגרים 7 סיטי, רח׳ החלוצים | 19:00 | יום ג׳ | 12.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון דימונה

צילום: יח״צ

העץ והילד עיבוד חופשי לספר "העץ הנדיב". מסע קסום ומרגש שמלמד אהבה ונתינה מה הן 1 רובע ט״ז, רח׳ תפוח | 17:00 | יום ג׳ | 12.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון דימונה

צילום: יח״צ

העץ והילד עיבוד חופשי לספר "העץ הנדיב". מסע קסום ומרגש שמלמד אהבה ונתינה מה הן 1 רובע י״ב, רח׳ נפתלי | 18:30 | יום ג׳ | 12.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

אלכס וינגרט

צילום: יח״צ

ליצן על ענן מופע סיפור ליצני ותיאטרלי 12 רובע א׳, רח׳ נורדאו | 16:30 | יום ג׳ | 12.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

8 – 3 גילים

בקהילה נהנים על בטוח

אלכס וינגרט

צילום: יח״צ

ליצן על ענן מופע סיפור ליצני ותיאטרלי 7 רובע א׳, רח׳ דקל | 18:00 | יום ג׳ | 12.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

8 – 3 גילים

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הקרון

יח״צ

סיפור, נקודה שעת סיפור מוזיקלית בעקבות הספר "לפני שהייתי ילדה הייתי נקודה" בהגשת הסופרת רונית קנו 5 רובע ד׳, רח׳ בן אליעזר | 16:30 | יום ג׳ | 12.12.23 6 – 3 לגילאי

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הקרון

יח״צ

סיפור, נקודה שעת סיפור מוזיקלית בעקבות הספר "לפני שהייתי ילדה הייתי נקודה" בהגשת הסופרת רונית קנו 9 רובע ב׳, רח׳ המעפילים | 18:30 | יום ג׳ | 12.12.23 6 – 3 לגילאי

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון חוטים של קסם

יח״צ

הנסיכה האמיתית תיאטרון בובות ייחודי, בו מעורבים מתח, דימיון וגבורה יהודית 5 רובע ז׳, מקלט בי״ס נאות אסתר, רח׳ רשב"י | 15:00 | יום ג׳ | 12.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

0548479797 yk0548479797@gmail.com

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

הפקת מקור

בקהילה נהנים על בטוח

מאת שלומי גולן ושלומית לוגסי גולן

צילום: שמרית לוגסי גולן

שכנים סיפורים של שכנים המגלים שבעבודה משותפת יוכלו להתמודד עם אתגרים 19 רובע י״א, רח׳ נחל לכיש | 19:00 | יום ד׳ | 13.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

לכל המשפחה

בקהילה נהנים על בטוח

מאת גיל בכר

צילום: יח״צ

הסיפורים של ונטילו הליצן הנווד ונטילו מביא איתו סיפורים ממסעותיו בעולם ומשתף את הקהל בחוויות אמיתיות ודמיוניות 9 רובע י״ג, ברק בן אבינועם | 16:30 | יום ד׳ | 13.12.23 ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

מאת גיל בכר

צילום: יח״צ

הסיפורים של ונטילו הליצן הנווד ונטילו מביא איתו סיפורים ממסעותיו בעולם ומשתף את הקהל בחוויות אמיתיות ודמיוניות 109 רובע י״א, רח׳ מצדה | 18:30 | יום ד׳ | 13.12.23 ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

הפקת מקור

בקהילה נהנים על בטוח

מאת דניאל זעפרני

צילום: אורתודה

הקרב הגדול הצגה על חברות חדשה שנוצרת בין ילד לקנגורו צעיר, שממש עכשיו מגלה את עולם האנשים. 8 רובע י״ג, רח׳ המלך דוד | 16:30 | יום ד׳ | 13.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

הפקת מקור

בקהילה נהנים על בטוח

מאת דניאל זעפרני

צילום: אורתודה

הקרב הגדול הצגה על חברות חדשה שנוצרת בין ילד לקנגורו צעיר, שממש עכשיו מגלה את עולם האנשים 4 רובע י״ג, רח׳ המלך יהוא | 18:30 | יום ד׳ | 13.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

הפקת מקור

בקהילה נהנים על בטוח

מאת יוסי וייס

צילום: יח״צ

המלך והזאב ההצגה מדגישה את עוצמותיה ויכולותיה של האישה ומתקשרת עם סיפורי הגבורה של חיילות, שוטרות ואזרחיות ברוח התקופה 8 רובע ט׳, רח׳ ראש פינה | 16:30 | יום ד׳ | 13.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

הפקת מקור

בקהילה נהנים על בטוח

מאת יוסי וייס

צילום: יח״צ

המלך והזאב ההצגה מדגישה את עוצמותיה ויכולותיה של האישה ומתקשרת עם סיפורי הגבורה של חיילות, שוטרות ואזרחיות ברוח התקופה 14 רובע ו׳, רח׳ מיכשווילי | 17:30 | יום ד׳ | 13.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

צילום: יקיר פורטל

סח-לב מאוהב מופע מרהיב שבו היופי האמיתי הוא עדיין, דווקא זה שנסתר מהעין. בימוי: דניאל זעפרני. שחקנית ויוצרת: מירב אלבז 27 רובע ט״ו, רח׳ תל חי | 17:00 | יום ד׳ | 13.12.23 ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

קבוצת כרגע

צילום: דור קדמ

פינוי בינוי טבע, כסף, התחדשות עירונית וקהילה מתנגשים זה בזה במופע של ליצנות ובובות ענק 19 רובע ה׳, רח׳ ארלוזורוב | 17:30 | יום ד׳ | 13.12.23 ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון חוטים של קסם

צילום: יח״צ יח״צ

מתנת השבת תיאטרון בובות ייחודי בו מעורבים מתח, דימיון ואהבה לשבת קודש 5 רובע ז׳, מקלט בי״ס נאות אסתר, רח׳ רשב"י | 15:00 | יום ד׳ | 13.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון אדן החלון

צילום: אריאל נובופלנסק

צינורגולות מתרוצצת שמועה בלול שאחת הצינורגולות הולכת להטיל ביצת זהב! הצגה מרתקת על הכלת השונה 3 רובע ט״ז, רח׳ מנגו | 16:30 | יום ה׳ | 14.12.23

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

7 - 2 גילים

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון אדן החלון

צילום: אריאל נובופלנסק

צינורגולות מתרוצצת שמועה בלול שאחת הצינורגולות הולכת להטיל ביצת זהב! הצגה מרתקת על הכלת השונה 9 רובע ד׳, רח׳ הרב שאולי | 19:00 | יום ה׳ | 14.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

7 - 2 גילים

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הפרינג' באר שבע

צילום: טל דהן

יותם וירח הצגה בחרוזים על יותם, ילד מיוחד , הוא לא מדבר עם אף אחד. וזה לא בגלל שהוא לא רוצה, ליותם זה פשוט לא ממש יוצא 25 מרינה, רח׳ אגוז | 16:30 | יום ה׳ | 14.12.23 לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הפרינג' באר שבע

צילום: טל דהן

יותם וירח הצגה בחרוזים על יותם, ילד מיוחד , הוא לא מדבר עם אף אחד. וזה לא בגלל שהוא לא רוצה, ליותם זה פשוט לא ממש יוצא 21 רובע ח׳, רח׳ הנורית | 18:00 | יום ה׳ | 14.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הקרון

צילום: יח״צ

יום מיוחד במינו אמא מבטיחה לפילפילון שהיום יהיה יום מיוחד במינו. אבל למה דווקא ביום הזה כולם עסוקים ולא מוכנים לשחק איתו? תיאטרון סיפור עם ענת גייגר. 2 רובע ב׳, רח׳ המעפילים | 16:30 | יום ה׳ | 14.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הקרון

צילום: יח״צ

יום מיוחד במינו אמא מבטיחה לפילפילון שהיום יהיה יום מיוחד במינו. אבל למה דווקא ביום הזה כולם עסוקים ולא מוכנים לשחק איתו? תיאטרון סיפור עם ענת גייגר. 19 רובע ח׳, רח׳ הנורית | 18:30 | יום ה׳ | 14.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון הקרון

Kartą_pasaul

מעשה בעולם תיאטרון בובות ייחודי המתרחש על הגוף, בשילוב ריקוד, מוסיקה, ומסע בעולמות מופלאים 24 רובע ו׳, רח׳ מיכשווילי | 17:00 | יום ה׳ | 14.12.23 8 – 3 גילים

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון דוואי

Maxim Melamed

אפצ'י הצגת ליצנות ללא מילים המספרת על יום בחייו של ליצן מצונן. הומור, ליצנות והרבה חיידקים (לא מדבקים!) 40 רובע ט״ו, רח׳ רוטשילד | 18:30 | יום ה׳ | 14.12.23 7 – 3 גילים

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

הפקת מקור

בקהילה נהנים על בטוח

מאת יוסי וייס

צילום: יח״צ

המלך והזאב ההצגה מדגישה את עוצמותיה ויכולותיה של האישה ומתקשרת עם סיפורי הגבורה של חיילות, שוטרות ואזרחיות ברוח התקופה 13 רובע ו׳, רח׳ יהודה מכבי | 17:30 | יום ה׳ | 14.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

מאת אביטל דבורי

צילום: יוהן שגב

הרפתקה במחלקה מה עושים כשהארנב החולה מסרב לקחת תרופה? לטילה האחות הססגונית יש פתרון. תיאטרון חפצים, בובות וליצנות 44 סיטי, רח׳ העצמאות | 16:30 | יום ה׳ | 14.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

מאת אביטל דבורי

צילום: יוהן שגב

הרפתקה במחלקה מה עושים כשהארנב החולה מסרב לקחת תרופה? לטילה האחות הססגונית יש פתרון. תיאטרון חפצים, בובות וליצנות 4 מרינה, רח׳ אקסודוס | 18:30 | יום ה׳ | 14.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

צילום: יקיר פורטל

סח-לב מאוהב מופע מרהיב שבו היופי האמיתי הוא עדיין, דווקא זה שנסתר מהעין. בימוי: דניאל זעפרני. שחקנית ויוצרת: מירב אלבז 26 מרינה, אקסודוס | 17:00 | יום ה׳ | 14.12.23 ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון חוטים של קסם

צילום: יח״צ יח״צ

מתנת השבת תיאטרון בובות ייחודי בו מעורבים מתח, דימיון ואהבה לשבת קודש 36 רובע ז׳, רח׳ ינאי | 15:00 | יום ד׳ | 14.12.23

ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס

לכל המשפחה

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

בקהילה נהנים על בטוח

תיאטרון דוואי

Maxim Melamed

אפצ'י הצגת ליצנות ללא מילים המספרת על יום בחייו של ליצן מצונן. הומור, ליצנות והרבה חיידקים (לא מדבקים!) 7 רובע ט״ז, רח׳ תפוז | 16:30 | יום ה׳ | 14.12.23 7 – 3 גילים

08-9238895-3 | www.ironit.org.il לפרטים: ניהול אמנותי: ג׳רום ארוס 08-9238893 | www.ironit.org.il לפרטים נוספים:

Made with FlippingBook Ebook Creator