קיץ 2019 בפארק אשדודים

פארק אשדוד-ים פעילות ללא הפסקה

כ נ י סה ח ו פשי ת ללא תשל ו ם

תאטרון ברמוזה

18:00-21:00 | 27.8

Made with FlippingBook Annual report