קיץ 2019 בפארק אשדודים

כ נ י סה ח ו פשי ת ללא תשל ו ם

פארק אשדוד-ים פעילות ללא הפסקה

פילאטיס 20:30 ' יום ד 21.8 20:30 ' יום ד 28.8

Made with FlippingBook Annual report