קיץ 2019 בפארק אשדודים

כ נ י סה ח ו פשי ת ללא תשל ו ם

פארק אשדוד-ים פעילות ללא הפסקה

LIVE PARK לייב פארק להקת אגדה

Made with FlippingBook Annual report