קיץ 2019 בפארק אשדודים

פארק אשדוד-ים פעילות ללא הפסקה

כל המ נ ו ת ₪ 35 עד

פודטראקס 17:00-23:00 | ' ימים א'-ה

Made with FlippingBook Annual report