קיץ 2019 בפארק אשדודים

פארק אשדוד-ים פעילות ללא הפסקה

כ נ י סה ח ו פשי ת ללא תשל ו ם

מתחם טברנה

22.8 29.8

20:00-22:30 |

Made with FlippingBook Annual report