קיץ 2019 בפארק אשדודים

פארק אשדוד-ים פעילות ללא הפסקה

כ נ י סה ח ו פשי ת ללא תשל ו ם

ריקודי עם 22.8 29.8

19:00-21:00 |

Made with FlippingBook Annual report