קיץ 2019 בפארק אשדודים

כ נ י סה ח ו פשי ת ללא תשל ו ם

פארק אשדוד-ים פעילות ללא הפסקה

עיצוב גוף 20:30 ' יום א 18.8 20:30 ' יום א 25.8

Made with FlippingBook Annual report