קיץ ישראלי 2021

אגף האירועים

יונתן ברק

צילום: טל גבעוני

.12-18 נוער אשדוד בלבד, בגילאי שח. מכירת כרטיסים במרכז העירוני 10 : כרטיס .18 לנוער ע”ש קופף, שדרות וייצמן הכניסה עם מסיכה

27.07 יום שלישי 21:00 | בית יד לבנים

Made with FlippingBook Online newsletter creator