קיץ ישראלי 2021

אגף האירועים

ספינינג

לחמישים משתתפים בלבד. 19:00 מקצה ראשון בשעה לחמישים משתתפים בלבד. 20:30 מקצה שני בשעה ההרשמה בתשלום מראש אצל סרג’יו יצחקוב המאמן .054-8075420 בטלפון מיקום: רחבת בניין העירייה מול גן העיר 29.07 יום חמישי 20:30 | 18:30 | רחבת העיריה

Made with FlippingBook Online newsletter creator