קיץ ישראלי 2021

אגף האירועים

תאטרון ברמוזה

הכ נ י סה ח ו פשי ת

בובות ענק צבעוניות יסיירו ברחבי הפארק בין המבלים, יוכלו להצטלם איתם וגם לצחוק איתם... יהיו דוכני מזון ושתיה קלה ימים א׳-ה׳ פארק אשדוד ים

Made with FlippingBook Online newsletter creator