קיץ ישראלי 2021

אגף האירועים

קיץ במוזיאון לתרבות הפלשתים ע"ש קורין ממן עולמם של הפלשתים

צילום: יגאל סלבין

אוצרת: גלית ליטני התנ"ך מציג בפנינו את הפלשתים דרך עיניו של המחבר המקראי הרואה בהם אויב אכזר ומדכא, ערל, גס וכוחני. אך מה באמת אנו יודעים עליהם? תערוכת הקבע 'עולמם של הפלשתים' מזמינה את המבקרים לעולמם המופלא של הפלשתים, תרבות מקומית קדומה שחיה באשדוד. התערוכה מונגשת לצרכים מיוחדים.

09:00-16:00 ׳ ימים א׳, ג׳-ה 09:00-20:00 ׳ יום ב 10:30-13:30 שישי ושבת

Made with FlippingBook Online newsletter creator