קיץ ישראלי 2021

אגף האירועים

אקשן הקרנת פרמיירה

צילום: מייק אדרי

הקרנת סרטים בנושא מניעת אלכוהול ושיימינג ברשתות, אודיטוריום “העוגן” המרכז להורות משמעותית.

20.07 יום שלישי 18:00 | ״ אודיטוריום ״העוגן

Made with FlippingBook Online newsletter creator