אשדדוד 10 דפדוף

לתושבי אשדוד

נקודות אור במוזאון 10 קיץ ישראלי

צילום: אילן ספירא

18-28.08

מוזאון לתרבות הפלשתים ומתנ״ס ד׳ ע״ש גולדי

Made with FlippingBook Annual report