אשדדוד 10 דפדוף

לתושבי אשדוד

קופצים בשכונה 10 קיץ ישראלי

18-28.08

אולם הספורט מקיף ט׳

Made with FlippingBook Annual report