אשדדוד 10 דפדוף

לתושבי אשדוד

אולם מקיף ט׳ קופצים בשכונה 16:00 - 14:00 | 18-28.8 רגעים מיוחדים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

המכירה לאירוע זה תבוצע במתחם עצמו.

Made with FlippingBook Annual report