סמ

עיריית אשדוד לשכת המנכ"ל

27

עיריית אשדוד לשכת המנכ"ל

29

עיריית אשדוד לשכת המנכ"ל

אירוע הרס – סד"פ מוקד עירוני – שלב מיידי טיל/רקטה

מבצע המשימה

תיאור

נושא המשימה

יש לאתר את מיקום הנפילה באמצעות פוליגון במערכת שועל, זיהוי מצלמות מוקד רואה, דיווחי תושבים, דיווחי ניידות שטח ודיווח גורמי הצלה וחירום.

מנהל מוקד רואה

01 זיהוי כללי של מיקום הנפילה

יש לשלוח גשש לזיהוי ואיתור מקום הנפילה עקב דיווח , איתור פוליגון בשוע"ל היה והמקום אינו ודאי תישלח למקום ניידת ביטחון ושיטור/גשש

מנהל אגף ביטחון

02 הוצאת גשש לזיהוי מיקום מדויק של הנפילה

יש להוציא בהכרזה גורמי הצלה (משטרה, כב"א, מד"א) ומטה משימתי לזירת הנפילה

מוקד עירוני - נילי

03 שליחת גורמי הצלה לזירת הנפילה המדוייקת

לאחר זיהוי מיקום הנפילה , יש להעביר דיווח בקשר והכרזה על השלב המיידי עם בקשה לאישור קבלת ההודעה ממטה משימתי, כוחות מטה משימתי והמכלולים.

04 דיווח בקשר למטה משימתי למכלולים על מיקום הנפילה - אישור קבלת הודעה

מנהל מוקד

לאחר זיהוי ודאי של האירוע ושליחת גורמי הצלה ומכלולים - יועבר דיווח לאקווריום בביטחון לצורך פתיחת אירוע

מנהל אגף ביטחון

05 פתח אירוע במערכת השועל

06 וידוא הגעה של גורמי הצלה מטה משימתי צוותי התערבות והמכלולים השונים

תא מכלול

דיווח בקשר על ידי מטה משימתי וצוותי התערבות על הגעתם לזירת הנפילה

מכלולים) האירוע + מטה משימתי + לאחר הגעת הכוחות למקום (גורמי הצלה יועבר לשולחן המרכזי תוך הצגת תמונת מצב עדכנית ויומן אירועים

מנהל מוקד

07 העברת מקל לשולחן המרכזי

31

עיריית אשדוד לשכת המנכ"ל

אירוע הרס – סד"פ רשותי – לשלב המיידי: טיל/רקטה

מבצע המשימה

תיאור

שם השלב

מנהל אגף ביטחון

מתן התראה/אזעקה

01 . שלב מיידי - פקע"ר

מנהל אגף ביטחון

התמגנות

02 . שלב מיידי - ביטחון

מנהל מוקד

זהה מקום נפילה ודווח תמ"צ ראשוני יש/אין זירה .פוליגון שוע"ל מוביל.

03 שלב מיידי - מוקד עירוני

מנהל מוקד

חפ"ק רוה"ע. + מטה משימתי עם צוותי התערבות + דווח על הגעת גורמי הצלה

04 שלב מיידי - מוקד עירוני

מנהל שולחן לחימה

פתח אירוע במערכת שוע"ל באמצעות חמ"ל מרכז הפעלה.

05 שלב מיידי - מוקד עירוני

מנהל מוקד

העבר מקל למנהל שולחן לחימה (תמ"צ עד כאן ויומן אירועים)

06 שלב מיידי - מוקד עירוני

מנהל אגף ביטחון

להוציא גרור תאורה לשטח במקרה של כניסה לחושך.

07 שלב מיידי - ביטחון

הוצאת צוות חפ"ק ראש העיר לזירה לקבלת תמונת מצב תקשורתית להעברה לשולחן המרכזי ולהיות ניזון ממסרי השולחן המרכזי לזירה וכן טיפול בתקשורת מקומית וארצית. במקרה של הגעה של תקשורת בינלאומית יצטרף לחמ"ל נציג מכלול שפות בהתאם לשפה הרלוונטית

דוברות והסברה

08 שלב מיידי - מידע לציבור

ראש מנהל שירותים חברתיים

לעדכן שולחן מרכזי בתמ"צ נפגעים, נפגעי חרדה, התנהגות אוכלוסיה

09 שלב מיידי - רווחה

לדווח על עיכוב בפעולות הצלת חיים כתוצאה מנזק במבנה/תשתיות העלולות לסכן חיים

ראש מכלול הנדסה

10 שלב מיידי - הנדסה

32

עיריית אשדוד לשכת המנכ"ל

אירוע הרס – סד"פ רשותי לשלב הראשוני – טיל/רקטה

מבצע המשימה

תיאור

שם השלב

מנהל מוקד

להעביר מידע לציבור

01 שלב ראשוני - מוקד עירוני

מנהל מוקד

להעביר תמ"צ דינמי

02 שלב ראשוני - מוקד עירוני

מנהל מוקד

לוודא תחילת שיקום תשתיות קריטיות.

03 שלב ראשוני - מוקד עירוני

מנהל מוקד

להציף פערים לשולחן המרכזי

04 שלב ראשוני - מוקד עירוני

מנהל מוקד

לדרוש אמצעים משולחן מרכזי.

05 שלב ראשוני - מוקד עירוני

מנהל אגף ביטחון

לדווח מהשטח תמ"צ מלא

06 שלב ראשוני - ביטחון

מנהל אגף ביטחון

להוציא חפ"ק לשטח במקרה של הרס משמעותי.

07 שלב ראשוני - ביטחון

להעביר למרה"פ תמ"צ נתוני רשותי אולכוסייה כולל מס' לכודים, פצועים, מפונים וחללים להעביר למרה"פ תמ"צ נתוני ומגמות התנהגות אוכלוסייה בשטח, צרכי האוכלוסייה והמלצות

ראש מכלול אוכלוסיה

08 שלב ראשוני - אוכלוסייה

ראש מכלול אוכלוסיה

09 שלב ראשוני - אוכלוסייה

להעביר נתונים על חסרי קורת גג *הזמנת מס רכוש

ראש מכלול אוכלוסיה

10 שלב ראשוני - אוכלוסייה

ראש מכלול אוכלוסיה

לקדם מוכנות לפתיחת מרכז קליטה למשפחות

11 שלב ראשוני - אוכלוסייה

ראש מכלול אוכלוסיה

לקבל החלטה על פתיחת מרכזי קליטה או חלופת דיור אחרת

12 שלב ראשוני - אוכלוסייה

גיבוש דף מסרים והעברתו למוקדנים, למסבירנים, ולבעלי תפקידים בקבוצות הווטסאפ.

דוברות והסברה

13 שלב ראשוני - מידע לציבור

דוברות והסברה

לקבוע נקודת ריכוז לעיתונאים

14 שלב ראשוני - מידע לציבור 15 שלב ראשוני - רווחה 16 שלב ראשוני - הנדסה 17 שלב ראשוני - הנדסה

ראש מנהל שירותים חברתיים

לעדכן שולחן מרכזי בתמ"צ מענה ראשוני

ראש מכלול הנדסה ראש מכלול הנדסה

לדווח על פגיעה קריטית בצירי תנועה ראשיים . לבצע תיקון ראשוני /זמני של תשתיות שנפגעו בשטח

31

עיריית אשדוד לשכת המנכ"ל

אירוע הרס – סד"פ רשותי לשלב המשלים : טיל/רקטה

מבצע המשימה

תיאור

שם השלב

מנהל מוקד

להציף פערים.

01 שלב משלים - מוקד עירוני

מנהל מוקד

לדרוש אמצעים

02 שלב משלים - מוקד עירוני

ראש מכלול אוכלוסיה

להעביר למרה"פ תמ"צ אוכלוסייה במקום על רקע פגיעה בתשתיות

03 שלב משלים - אוכלוסייה

להעביר למרה"פ תמ"צ פעולות ,תשתיות אחזקה וניקיון זירה כולל פינוי והסרת מפכעים בזירה

ראש מכלול אוכלוסיה

04 שלב משלים - אוכלוסייה

ראש מכלול אוכלוסיה

להעביר למרה"פ תמ"צ צפי החזרת מצב לקדמותו

05 שלב משלים - אוכלוסייה

ראש מכלול אוכלוסיה

להעביר למרה"פ תמ"צ מענה לחסרי קורת גג

06 שלב משלים - אוכלוסייה

דוברות והסברה

ניתוח הלך רוח ציבורי - חוסן

07 שלב משלים - מידע לציבור

לעדכן שולחן מרכזי בתמ"צ מענה משלים

ראש מנהל שירותים חברתיים

08 שלב משלים - רווחה

32

עיריית אשדוד לשכת המנכ"ל

אירוע הרס – סד"פ רשותי לשלב השיקום – טיל/רקטה

מבצע המשימה

תיאור

שם השלב

להעביר למרה"פ תמ"צ החזרת מצב לקדמותו הן בהיבט אוכלוסייה והן בהיבט תשתיות

ראש מכלול אוכלוסיה

01 שלב שיקום - אוכולוסייה

ראש מכלול אוכלוסיה

להעביר למרה"פ תמ"צ ליווי ותמיכה במשפחות חסרות קורת גג - עד למתן מענה מלא.

02 שלב שיקום - אוכלוסייה

ראש מכלול אוכלוסיה

לגלות קשב לצרכי אוכלוסייה - לשלב השיקום.

03 שלב שיקום - אוכלוסייה

לעדכן שולחן מרכזי בתמ"צ מענה שיקום

ראש מנהל שירותים חברתיים

04 שלב שיקום - רווחה

ראש מכלול הנדסה

השבת המצב לקדמותו

05 שלב שיקום - הנדסה

33

עיריית אשדוד לשכת המנכ"ל

אירוע הרס – הנדסה – שלב מיידי : טיל/רקטה

מבצע המשימה

תיאור

נושא המשימה

קבלת נתונים על מיקום הנפילה , לצורך חבירת צוות תשתיות בשטח, למטה המשימתי. הודעה למנהל הזירה שצוות תשתיות הגיע באחריות ראש מטה משימתי בחינת דרכי מילוט והגעה לשטח ( בדיקת צירים שהכל פנוי) , הסתכלות ראשונית על פגיעה בתשתיות המעכבות הצלת חיים ו/או מבנה הרוס בסכנת התמוטטות שלא מאפשר כניסה לזירה איתור תוכניות מבנה בארכיב והעברת מיקומים של : חדרי משאבות , חדרי חשמל, צוברי גז חיבורי ביוב וניקוז איתור תשתיות סביבתיות מערכת - GIS קווי מתח גבוהה, צנרת מים , חיבורי ביוב וניקוז דרכי גישה יש לסגור תשתיות מסכנות חיים

ראש מכלול הנדסה

01 נתונים

ראש מכלול הנדסה

02 דיווח למנהל הזירה

ראש מכלול הנדסה

03 דרכי מילוט

ראש מכלול הנדסה

04 סגירת תשתיות

ראש מכלול הנדסה

05 תוכניות מבנה

ראש מכלול הנדסה

06 איתור תשתיות

אירוע הרס – סד"פ מכלול רווחה לשלב המיידי טיל/רקטה

מבצע המשימה

תיאור

שם השלב

ראש מנהל שירותים חברתיים

עדכון צוות מוביל והקפצת צוותי התערבות למטה המשימתי לפי דרישה

01 צוות עובדים

ראש מנהל שירותים חברתיים

טיפול ראשוני בשטח בנפגעי חרדה

02 טיפול נפגעים

ראש מנהל שירותים חברתיים

חבירת צוותים לבתי חולים

03 חתירה למגע

ראש מנהל שירותים חברתיים

הפעלת נוהל חבצלת – במידת הצורך

04 נוהל חבצלת

34

עיריית אשדוד לשכת המנכ"ל

אירוע הרס – סד"פ מכלול מידע לציבור לשלב המיידי : טיל/רקטה

מבצע המשימה

תיאור

שם השלב

יש להתייצב מידית לאירוע חירום במוקד העירוני לקבלת תמונה ראשונית, טרם דילוג לחמ"ל

דוברות והסברה

01 קבלת מידע ותמונה ראשונית

אירוע הרס – סד"פ מכלול אוכלוסיה לשלב המיידי : טיל/רקטה

מבצע המשימה

תיאור

שם השלב

ראש מכלול אוכלוסיה

הפעלת מטה משימתי בהתאם לנפילות

01 מטה משימתי

ראש מכלול אוכלוסיה

הפעלת מכלולים לצורך טיפול בתוצאות הנפילה

02 מכלולים

ראש מכלול אוכלוסיה

ביצוע תדריך לצוות המכלול

03 תדרוך

וידוא יכולת עבודה בשתי משמרות ומתן מענה רציף של המכלול לאורך כלל ימי הלחימה.

ראש מכלול אוכלוסיה

04 שיבוץ משמרת

31

עיריית אשדוד לשכת המנכ"ל

אירוע חומ"ס – סד"פ רשותי ל שלב המיידי

מבצע המשימה

תיאור

שם השלב

מנהל אגף ביטחון

התרעה / אזעקה

01 . התרעה - פקע"ר

מנהל אגף ביטחון

התמגנות

02 . התמגנות

מנהל מוקד

זיהוי מיקום הנפילה

03 . זיהוי מיקום

מנהל אגף ביטחון

צפירה נוספת בעת זיהוי נפילה באזור מפעל חומ"ס מסכן אוכלוסיה

04 . צפירה נוספת - אזור מסוכן - פקע"ר

יש להעביר זיהוי מדוייק של הנפילה כמו ברקטה, עם דגש לערנות לסממנים של אירוע חומ"ס ודיווח על רוחות

מנהל מוקד

05 . זיהוי מדויק מקום נפילה

מנהל שולחן לחימה

קיום חיתוך מצב

06 . חיתוך מצב - מרכז הפעלה

יקל"ר

קבלת אישור מהיקל"ר שמתקיים אירוע חומ"ס ומשמעויות - ראשוני

07 . אישור על קיום אירוע חומ"ס

קיום הערכת מצב בראשות ראש העיר, בדגש על : מיקום גבולות האזור המזוהם, הנחיות לתושבים - הסתגרות, שו"ת, פינוי נפגעים או חללים מהאזור, גודל הנזק וסיכון מתשתיות, פינוי אוכלוסיה עתידי, סיוע לצה"ל לפי הנדרש הוצאת מטה משימתי חומ"ס עם צוותי התערבות ותשתיות שיחבור לחפ"ק מפקד האירוע מחוץ לאזור המזוהם וייצר תמ"צ. העברת מסרים לאוכלוסיה בנוגע לאירוע ופעולות שיש לבצע בהתאם. תיאום שו"ת מול פקע"ר בידוד אזור האירוע - פיקוח עירוני/ שיטור עירוני - חסימות רחוקות בתיאום עם משטרת ישראל

מנהל שולחן לחימה

08 . הערכת מצב בנוכחות ראש העיר

ראש מכלול אוכלוסיה

09 . מטה משימתי - חומ"ס

דוברות והסברה

10 . העברת מסרים לאוכלוסיה

ראש מכלול אוכלוסיה

11 . בידוד אזור האירוע

32

עיריית אשדוד לשכת המנכ"ל

33

Made with FlippingBook Annual report maker