ספריות_מהעולם

הספרייה של העתיד

״כמו כיכר העיר באירופה , הספרייה הופכת למקום שוקק בו אנשים נפגשים ויוצרים חוויות״

״ספריות צריכות פחות חללים לספרים ויותר חללים לאנשים ״

״הספרייה היא הסלון של העיר״

מגמות

איך נראות ספריות העתיד ברחבי העולם ?

Den Helder (Netherlands) Public Library

Tianjin Public (China) Library

Qatar National Library

Nomura-Kikuchi (Japan) Public Library

Tilburg Public Library

Helsinki Public Library

The UNI Project, New-York

New Spaces In Public Libraries

Louisville (Ohio) Sensory Space Public Library

Tulsa Digital Literacy Library

Vaughan Public Library

?

איך תראה הספרייה בעיר שלנו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker