סקר טבע עירוני 2016

סקר תשתיות טבע עירוני אשדוד

2016 דצמבר

הסקר בוצע ונערך על ידי היחידה לטבע עירוני בחברה להגנת הטבע ובסיוע המשרד להגנת הסביבה

Made with