סיכום פעילות תשעט 2019 המרכז למשפחה

שותפות ועבודה עם הורים הורים המגיעים לקבלת מענה במרכז למשפחה מגיעים על פי רוב עם תווית חברתית המזהה אותם כהורים לילד מיוחד. חלקם מגיעים כאשר יש להם קושי לקבל את המגבלה של הילד ותוך כדי ת צריכ השירות במרכז , מחזקים את היכרותם. במסגרת ההשתתפות בפעילויות הם מכירים הורים נוספים כמוהם ומתפתחת תחושת שייכות לקבוצ ההשתייכות מפיגה מהבדידות "אני לא לבד עם הבעיה" ומעצימה את היכולת לחלוק עם אחרים את החוויות שלהם. מתוך כך יש הורים שמבקשים לקחת חלק פעיל במטרה לסייע בפיתוחו ובקידומו לצד קידום תהליכים של שינוי בקהילה. אלו ההורים הפעילים , אשר שותפים להעלאת יוזמות , לתכנון ול יישום של תוכניות במרכז למשפחה , לצד הנעה והובלה של תה שינוי חברתי בקהילה. אותם הורים פעילים רואים מעבר לעצמם, אנו רואים בהורים ובשאר בני המשפחה "מומחי ידע" וכחלק מתפיסת העולם של מחלקת שיקום במנהל לשירותים חברתיים , אנו רואים בהורים שותפים אמיתיים לדרך. ההורים הפעילים שות פים ברמת השיח המקצועי ומשתתפים בוועדות מקצועיות, בפורומים רחבים , מנגישים מידע לקהילת המשפחות המיוחדות ומהווים "שגרירים" של המרכז למשפחה . בעקבות הרחבת הפעילות והצטרפות של משפחות רבות למרכז המשפחה , התחלנו השנה באיתור הורים פוטנציאלים לקבוצת הורים פעילים ואנו נשמח להרחיב את היריעה ולגייס לשורותינו עוד הורים שפנויים רגשית ובשלים לעשייה למען הכלל. מגלים יותר מעורבות, יודעים איך לשנות את הסביבה ועומדים על זכויותיהם.

ה.

ליכי

הורות וזוגיות מיוחדת

Made with FlippingBook HTML5