סיכום פעילות תשעט 2019 המרכז למשפחה

" אני לא מאמינה שיש כאן ילדים שאני מזהה מבית הספר ושהם בדיוק כמוני - בחיים לא הייתי חושבת שיש לה אח מיוחד זה - , מוזר אבל מאוד מרגיע . מצד שני, אני לא לבד". (ל' בת 14 אחות לילד עם אוטיזם) אומרים שכאשר נולד ילד מיוחד – נולדת גם משפחה מיוחדת והאחים במשפחה, הרבה פעמים נותרים מאחור ללא מענה. הנושא של האחים במשפחות בהן ילד עם צרכים מיוחדים מדובר ונחקר יותר בשנים האחרונות. ידוע כי מערכת היחסים בין אחים הינה הארוכה ביותר ולה משמעויות רבות בחייו של אדם בוגר. האחים נדרשים להסתגל למציאות בה גדל ילד עם צרכים מיוחדים ולא כולם יכולים לבטא את תחושותיהם. הורים נדרשים להשקעה מירבית בטיפול בילד המיוחד ומטבע הדברים עולה לפעמים תחושת החמצה של האחים שהקשר עם אחיהם לעולם לא יהיה קשר רגיל. תשומת הלב שההורים משקיעים בגידול הילד עם הצרכ ים המיוחדים עלול ה לעורר תחושות מעורבות בקרב האחים כמו: רצון לגונן/ לקחת אחריות/ קנאה/כעס/תחושות אשם ובושה. המקום של המרכז למשפחה הוא לומר לאותם אחים ואחיות "אתם לא שקופים, אנחנו רואים אתכם". דרך הפעילויות שלנו אנו נותנים להם את הבמה לומר מה הם מרגישים ומה הם חושבים בצורה חופשית וללא שיפוטיות. דרך קבוצת השווים הם מתעצמים ונפגשים עם עוד אחים עם סיפורים דומים לשלהם. תחושת השייכות מעצימה ותורמת לחיזוק הביטחון והדימוי העצמי . הדבר נכון לאחים בגילאים צעירים וגם לאחים בוגרים שמתמודדים לא פעם עם השאלה "מה יהיה עם א חי לאחר שההורים שלי לא יוכלו עוד להיות בשבילו"? ההורות והאחאות שלובות זו בזו, באופן בו מתקיימת השפעה הדדית משמעותית בינ י הן. נוכחות של אח עם מגבלה התפתחותית משפיעה על התפתחותו של כל אחד מן הילדים במשפחה. השפעה זו עלולה להיות מקור לקשיים ולמצוקות, כשם שהיא עשויה להיות חיובית ומעודדת צמיחה.

אחאות מיוחדת

Made with FlippingBook HTML5