סיכום פעילות תשעט 2019 המרכז למשפחה

והע הסברות לאת המודעות בקהילה המרכז למשפחה פועל לקידום תחום ההסברה ולשינוי עמדות כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם בקרב אנשי מקצוע והקהילה הרחבה , במטרה לקדם את תחושת השייכות והמעורבות הקהילתית שלהם. משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים נפגשות עם סטיגמות הרווחות בחברה, הנובעות מבורות, חוסר מידע וידע. הדעות הקדומות והקושי החברתי בקבלת האחר והשונה, מעמידים את המשפחות בפני התמודדויות עם אתגרים וחוויות רגשי ות מורכבות. אנו עושים זאת בממשקים משותפים יחד עם "קהילה נגישה " ," פארק יחד", מחלקת חינוך מיוחד, המתי"א והורים פעילים שמביאים את סיפורם האישי יחד עם התנסות חווייתית. הסיפורים האישיים מובאים בפני אנשי מקצוע בימי עיון, בפורומים שונים וכמובן בפני נוער ותלמידי ם בבתי הספר. מפגשים אלו יוצרים קירוב לבבות ושינוי עמדות ובכל הסברה אנו מגלים דרך שאלות ועניין כמה ארוכה היא הדרך ושנושא ההסברות לשם העלאת המודעות חייב להיות נר לרגלינו.

הפעילים עושים זאת בהתנדבות מלאה ומעוררים השראה בכל פעם מחדש .

פרויקטים מיוחדים

כנסי הסברה

Made with FlippingBook HTML5