סיכום פעילות תשעט 2019 המרכז למשפחה

" כשהבטרי י ה שלי מתרוקנת - מי ומה ממלאים אותה? "

הורות לילד עם צרכים מיוחדים מביאה עמה התמודדות עם אתגרים שונים. במהלך היום יום אנו עסוקים בלמצוא פתרונות, בלשפר, לארגן, ולעמוד בכל המשימות שיש לנו. אין לנו רגע דל ואנו עושים כמיטב יכולתנו לעזור לילד שלנו. אחד הקשיים המדוברים בקרב הור י ם לילדים עם צרכים מיוחדים הוא הבדידות. תחושה שבדרך כלל כמעט ואין עם מי להתייעץ בסביבה הקרובה . כא י מהות קורה לא אחת שאנו שוכחות את עצמנו, לא מרשות לעצמנו רגעים של הנאה ומרגישות צורך להתנצל אם עשינו משהו שהוא לא למען מפגשים עם א י מהות שהמכנה המשותף של כולן הוא היותן א י מהות מיוחדות מעצים את החוויה של כל אחת מהמשתתפות. הן יוצאות מכל מפגש מחוזקות יותר, אופטימיות ועם כוחות להתמודדות. השנה התקיימה סדנת ביבליותרפיה מרגשת ומשמעותית לא י מהות . הסדנא הייתה כה מוצלחת והמשיכה למחזור נוסף.

הילד.

נושאים משמעותיים הנוגעים בחיי האימהות

במהלך כל הפגישות

שהעלו

הובאו טקסטים המיוחד

. שלהן

הילד עם הפנים

והתמודדותן

רבת

ודיבור עם

משתתפת

לכל אפשרה

וזו הטקסט

בכל מפגש , לצד השיח, נעשתה גם

העמקה

כתיבה בעקבות

. בקבוצה

חברותיה

עם בדיאלוג

עצמה

הועלו בקבוצה נושאים רבים ביניהם:

הנפשיים - הביקורת כלפי הילד אותה הוא פו גש הן בסביבה והן במשפחה המורחבת , הצורך לתווך כל העת את הילד לסביבה ואת הסביבה והמציאות לילד , מפגש עם הדאגה המיוחדת סביב התמודדו ת הילד עם המציאות בהווה ובעתיד , השיח עם הילד על התסמונת שיש לו , הציפיות של הנשים מעצמן , לקיחת מקום ומרחב נשימה פרטי . הקבוצה התאפיינה בנשים בעלות מודעות רחבה, קשב , יכולת אמפטית רבה לזולתן , כנות ויכולת ליצור קשרים משמעותיים ונדיבים. דרך העבודה בקבוצה יכלו הנשים לא רק לקבל הדהוד ותמיכה אלא גם להרחיב את נקודת המבט, לתת ולקבל השראה ולבחון עוד אפשרויות חשיבה ועשייה. מנחת הסדנא, ציפורה ישראלי שמה דגש על הנושאים סיק שהע ו את הקבוצה ונתנה להם הרחבה והעמקה בבחירת טקסטים מותאמים לנושאים שעלו. ההשתאות מהקבוצה הייתה רבה, בכל פעם מחדש נוכח אומץ ליבן לגעת בנושאים השונים מעולמן, להיחשף, להכיל את האחרות ולהאיר יכולות וכישורים מיוחדים בכל אחת. המפגש הקבוצתי עם החברות לקבוצה הקל ע ל תחושת הבדידות שיש בהתמודדות היומיומית והקשר שנוצר בין הנשים, התרחב אל מעבר לגבולות זמן הקבוצה והיווה ומהווה עוד ולהעצמה של בהתמודדות עם ילד עם

מיוחדים

צרכים

ההוריים

הקשיים

הורות וזוגיות מיוחדת

לחיזוק

מקור

מהנשים , מה שאפשר הצטרפות של כמה מהן לקבוצת הורים פעילים של המרכז.

אחת כל

Made with FlippingBook HTML5