טבלת תעריפי ארנונה לשנת 2024 - נוסח סופי

טבלת תעריפי ארנונה לשנת 2024

מנהל הכספים - אגף הגביה

בכבוד רב, מנהל הכספים , אגף הגבייה

עמוד 15 מתוך – 15 נוסח סופי - של טבלת תעריפי ארנונה לשנת 2024

Made with FlippingBook Learn more on our blog