תכנית מתאר חדשה לאשדוד 2017

הערב

: מבנה o דברי פתיחה - מהנדס העיר . דורון חזן היחידה לתכנון אסטרטגי . o הצגת חלופת התכנון - צוות התכנון .

' אדר קלאודיו מלול ואדר ' צביקה

קורן o משוב במליאה - צוות מודוס

את סיכום ומצגת המפגש ניתן יהיה למצוא באתר האינטרנט של העירייה http://www.ashdod.muni.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online