צו הארנונה של עיריית אשדוד לשנת 2019 - נוסח סופי- אושר במועצ

Made with FlippingBook Learn more on our blog