צו ארנונה 2015 אושר 11-6-14

הצו ארנונה לשנת 2015

אגף הגביה

מינהל הכספים -

- חלק ג' ארנונה כללית על תעשייה מלאכה ואחרים

התעריף בש"ח למ"ר לשנה

תת

עמוד מתוך סיווג סיווג נה

תיאור המבנים

ראשי

מבנים המשמשים לתעשייה, בתי תוכנה* באזורי התעשייה הקלה, הכבדה ובעורף

(לרבות בתי אריזה).

הנמל

שטח המבנה א. עד 200

401

400

58.01 65.16 82.76

- מ"ר לכל מ"ר

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

- ב. מ 201 מ"ר עד 10,000

- ג. מ 10,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

מבנים המשמשים לתעשייה, בתי תוכנה* באזור התעשייה הצפוני, הצפוני החדש, וברובע המיוחד (בדרום מזרח) (לרבו ת בתי אריזה). שטח המבנה א. עד 200 מ"ר; לכל מ"ר

407

400

69.63 78.18 91.03

- ב. מ 201 מ"ר עד 10,000 מ"ר; לכל מ"ר נוסף - ג. מ 10,001 מ"ר ומעלה; לכל מ"ר נוסף

מכוני מים, מכוני ביוב, בריכות ומאגרי מים, תחנות שאיבה וכיו"ב . שטח המבנה - לכל מ"ר ( בכל אזורי המס)

404

400

115.20

מבנים המשמשים לייצור חשמל ותחנת כוח; עיבוד וזיקוק מוצרי דלק; ייצור דשנים וחימיקלים אחרים, מיכלי דלק וגז. מסועים ומתקני שינוע המשמשים לשינוע גופרית, חימיקלים אחרים ופחם, קידוח ו/או הפקת אוצרות טבע לרבות נפט וגז; התפלת מים, מכ וני טיהור ביוב,הטמנת אשפה, מחזור אשפה,תחנת מעבר לאשפה. שטח המבנה - לכל מ"ר (בכל אזורי המס) מבנים המשמשים למפעלי תעשיה ובתי תוכנה* הנמצאים מחוץ לאזורי התעשייה שפורטו בתתי 401 , א. מבנים המשמשים לבתי מלאכה (תעשיה זעירה) באזורי התעשייה הקלה והכבדה.בתי מלאכה לתיקוני אוניות בלבד באזור המרינה. ב. מבנים המשמשים למשתלה או חממה המשמשת אך ורק לגידול שתילים בעציצים ולמכירתם . שטח המבנה א. עד 200 מ"ר ; לכל מ"ר 407 . שטח המבנה - לכל מ"ר (בכל אזורי המס)

405

400

118.76

סיווג

406

400

107.58

451

452

400

58.01 65.16 82.76

- ב. מ 201 מ"ר עד 10,000 מ"ר ; לכל מ"ר נוסף

- ג. מ 10,001 מ"ר ומעלה; ל כל מ"ר נוסף

453

400

43.62

מבנה חקלאי. שטח המבנה: לכל מ"ר (בכל אזורי המס)

מבנים המשמשים לבתי מלאכה (תעשיה זעירה) באזור התעשייה הצפוני. שטח המב

455

400

58.01 78.18 91.03

א. עד 200 מ"ר ; לכל מ"ר

- ב. מ 201 מ"ר עד 10,000 מ"ר ; לכל מ"ר נוסף - ג. מ 10,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף לוחות קולטי שמש בתחנות כוח סולאריות א. בשטח של עד 10 דונם; לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון)

2.3072 1.1486 0.5743 0.2922

458

400

ב. בשטח שמעל 10 דונם ועד 300 דונם; לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון) ג. בשטח שמעל 300 דונם ועד 750 דונם; לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון)

ד. בשטח שמעל 750 דונם; לכל מ"ר (מהמ"ר הראשון)

ואשר לפחות 90% מהכנסותיה צמחו מהמפעל המשמש

* נכס המוחזק ע"י חברה תעשייתית כהגדרתה בחוק לעידוד התעשייה (מיסים), תשכ"ט - 1969

לייצור תוכנה . לרבות חברות "סטרט אפ" שעיסוקן בתוכנה .

נוסח סופי להפצה - אושר במועצת העיר בתאריך י"ג בסיוון תשע"ד, 11/6/2014

21 של צו הארנונה לשנת 2015 –

12

Made with FlippingBook flipbook maker