צו ארנונה 2018 אושר 7-6-17

ארנונה לשנת 2018

הצו

אגף הגביה

מינהל הכספים -

ארנונה כללית על עסקים

עמוד מתוך - חלק ב' סיווג

הסכום ב ₪ למ"ר לשנה

תת

סיווג

תיאור המבנים

סיווג

ראשי

אזור ד אזור ה

אזור ב אזור ג

אזור א

מבנים המשמשים לעסקים לרבות: מסחר, רשתות שווק, מרכולים, בתי אוכל, בתי קפה, שרותי בידור, שטחים משותפים בקניונים ובמרכזים מסחריים, משרדים, משרדי ממשלה, רשויות ותאגידים ממשלתיים, מוסדות ציבור, יש רותים, דירות מגורים בהם מתנהלת פעילות עסקית. דוכנים בקניונים הנכללים בסעיף זה. שטח המבנה

301 302 303 309 318 324 804 319

- מ"ר לכל מ"ר

א. עד 20

164.17

168.00

174.82

181.14

195.53

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

221.42

226.30

235.76

244.23

260.96

300

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

249.21

255.59

265.34

275.01

295.36

ד. מ 61 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

277.96

284.00

295.97

306.71

328.81

מעברים להולכי רגל בקניונים / מרכזים מסחריים סגורים - לכל מ"ר

320

68.29

69.76

72.72

75.34

80.78

מהתעריף

הערה - מחזיק המשתמש בנוסף לשטח העסק גם בשטחי מעברים בקניונים המיועדים למעבר חופשי של הציבור יחויב ב - 40%

דלעיל, לכל מ"ר נוסף התפוס על ידו ומשמש אותו.

301-303 , 318

המפורט בתתי

מבנים המשמשים להפצת וחלוקת סחורות, אולמות תצוגה, ארכיונים, אחסנת טובי ן של עסקים הנמצאים מחוץ לאשדוד. שטח המבנה

353 354 355

- מ"ר לכל מ"ר

א. עד 20

164.17

168.00

174.82

181.14

195.53

300

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

221.42

226.30

235.76

244.23

260.96

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

249.21

255.59

265.34

275.01

295.36

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ד. מ 61 מ"ר עד 100

277.96

284.00

295.97

306.71

328.81

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ה. מ 101 מ"ר עד 150

78.05

79.82

83.10

86.40

91.78

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

93.62

95.79

99.71

103.65

110.12

לעסקים הנמצאים באזור התעשייה אשר אינם משמשים לממכר מזון, טכסטיל ו/או מוצריו, או למשרדים. לא יכללו בסוג נכס זה עסקים הנמצאים באזור התעשייה הגובל ברח' ז'בוטינסקי בדרום, ברח' בעלי מלאכה במזרח, ברח' הבושם בצפון ובכביש D (הנמל) במערב. שטח המבנה

- מ"ר לכל מ"ר

א. עד 20

164.17

168.00

174.82

181.14

195.53

359

300

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

221.42

226.30

235.76

244.23

260.96

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

249.21

255.59

265.34

275.01

295.36

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ד. מ 61 מ"ר עד 100

277.96

284.00

295.97

306.71

328.81

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ה. מ 101 מ"ר עד 150

108.89

111.40

115.94

120.56

128.09

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

130.66

133.67

139.12

144.67

153.69

תחנות תדלוק מבנים המשמשים לתחנות תדלוק שטח המבנה א. עד 20 - מ"ר לכל מ"ר

150.97

168.00

174.82

181.14

195.53

360

300

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ב. מ 21 מ"ר עד 40

203.12

226.30

235.76

244.23

260.96

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ג. מ 41 מ"ר עד 60

229.12

255.59

265.34

275.01

295.36

- מ"ר לכל מ"ר נוסף

ד. מ 61 מ"ר עד 100

255.59 103.49

284.00 115.14

295.97 119.68

306.71 124.75

328.81 132.30

- ה. מ 101 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

2018 – נוסח סופי - אושר במועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת 2/2017 בתאריך 07-06-2017

22 של צ ו הארנונה לשנת

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online