5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

מדריך לשימוש בזום

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש

עיריית

אשדוד

אגף מערכות מידע ומחשוב

עבודה בתוכנת ZOOM

מגוון פעולות :

תוכנת הזום מאפשר

ת

לקבוע פגישה עתידית.

1.

להצטרף לפגישה קיימת.

2.

לקבוע פגישה עכשווית אונליין.

3.

שיתוף מסך המחשב שלכם.

4.

טיפים חשובים:

לבדוק שהמצלמה והמיקרופון כבויים כאשר מתחברים לזום, ולהדליקם בתחילת הפגישה.

מומלץ

 עבודה מרחוק – יש להשאיר את המחשב בעבודה דלוק ונעול.

 בזמן עבודה מרחוק אנחנו משתלטים על המחשב בעבודה כולל המצלמה שלו שנמצאת במשרד בעבודה. ולכן בזמן קיום פגישה בזום יש להשתמש עם

הזום שנמצא על המחשב בבית , כלומר יש להתקין זום על המחשב האישי בבית ומשם לפתוח ולזמן פגישות.

לחצו על אייקון ZOOM הנמצא על שולחן העבודה:

אשית ר

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker