5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

מדריך לשימ ש בזום

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש

עיריית

אשדוד

אגף מערכות מידע ומחשוב

אופציית שיתוף מסך - "Share Screen" :

בזמן שיחת זום קיימת אפשרות לשתף את מסך המחשב שלנו ובעצם להראות למשתתפים מצגות או נתונים מהמחשב שלנו:

ברגע שתלחצו על Share Screen , תפתח חלונית שתאפשר לכם לבחור את מה שברצונכם להציג מתוך המחשב שלכם.

להיות פתוחים במחשב)

לדוגמה אם נרצה להציג מצגת , יש לבחור את המסך הרצוי ואז ללחוץ עליו (שימו לב - המסכים שאתם מעוניינים

לשתף צריכים

שתרצו, הוא יופיע על המסך

ברגע שתלחצו על

המסך

לכלל משתתפי השיחה.

כאשר תרצו לסיים את השיתוף, יש ללחוץ על

שנמצא בחלק העליון של המסך וכך תחזרו ל מצב בו אתם

רואים את כל המשתתפים בשיחה.

37

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker