5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש

עיריית

אשדוד

מדריך לשימוש בזום

אגף מערכות מידע ומחשוב

הצטרפות לפגישה קיימת

ניתן להצטרף לישיבה ע"י לחיצה על הלינק שקיים בתוכן ההודעה/הזימון שקיבלתם בדואר האלקטרוני שלכם (אאטלוק) .

לחלופין, ניתן להיכנס באופן ידני דרך התוכנה, להכניס את המספר פגישה (אשר מופיע בזימון) ולאחר מכן ללחוץ על Join :

בסיסמא היא "027439" סיסמא ה(

מופיעה גם בזימון).

לאחר מכן, יקפוץ חלון שיבקש את הסיסמה, במקרה

הנ"ל

40

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker