5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

)VPN( חיבור מרחוק למחשב

אגף מ ערכות מידע ומ

חשוב

עיריית אשדוד

- יש צורך להוריד לטלפון הנייד אפליקציית " המאמת של גוגל"

- הקוד יופק באמצעות האפליקציה מהטלפון הנייד שלכם

7. לאחר ההזדהות עם שם המשתמש והסיסמה (כפי שביצעתם בסעיף 5) יופיע רק בפעם הראשונה מסך עם בר קוד אותו יש לסרוק באמצעות אפליקציית גוגל

. שהורדתם מרגע הסריקה האפליקציה תציג קוד בן שש ספרות שישתנה כל דקה שאותו יש להזי ן בחלונית הכניסה בכל פעם שתנסו להתחבר .

בסיום ההזדהות תקבלו מסך זה :

8.

ירד למחשב תוסף (תוכנה) ותותקן אוטומטית

9. הקישו על " המחשב שלי בעירייה" (מסומן בצהוב) ותיכנסו

. שלכם

למחשב

44

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker