5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

ניהול משימות באאוטלוק

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש

לאחר הלחיצה, יפתח לנו החלון הבא - נבחר באייקון משימה חדשה .

מצד המנהל - במידה ונרצה להקצות משימה לאחד העובדים עלינו ללחוץ על האייקון – הקצה משימה וכך תיפתח לנו שורה נוספת בתחילת העמוד בה נוכל לשלוח את המשימה לכתובת מייל של העובד הרלוונטי. לאחר בחירת המייל נמלא את הפרטים הרלוונטיים למשימה – נושא המשימה, תאריך התחלה, תאריך יע ד לביצוע, מצב המשימה – התחיל/לא התחיל, עדיפות המשימה ביחס למשימות אחרות – גבוהה/רגילה/נמוכה, כמה אחוזים בוצעו מהמשימה והאם אני מעוניין לתזכר את העובד שצרי ך לבצע משימה זאת בשעה מסוימת. ב הודעת המשימה עצמה נוכל לרשום הערות ודגשים רלוונטיים .

51

2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker