5707_ASH370899_meidaon_ganei_yeladim (2)

דבר ראש העיר

הורים יקרים, בהצטרפותכם למשפחת גני הילדים באשדוד, בשנת הלימודים הבאה- תשפ"ב, היו סמוכים ובטוחים כי בחרתם את הטוב ביותר עבור ילדכם. גנים המעניקות לילדכם סביבה לימודית מטפחת 253 באשדוד חדשנית ומאתגרת, המאפשרת לילדכם הנאה מחוויית לימוד איכותית תוך מיצוי יכולותיו. אנו נמצאים בעיצומו של המאבק בנגיף הקורונה, תקופה מאתגרת שמכריחה אותנו למצוא פתרונות יצירתיים בכדי להתמודד עמה בהצלחה. גני אשדוד פועלים לפי כללי הבריאות של משרד החינוך, ולעיתים אף מחמירים מהם. הכל, בשביל לשמור על היקרים לכם מכל. מערכת החינוך באשדוד מחויבת להמשיך וללוות אתכם ביד מקצועית ובאוזן קשבת מן הגן ועד לאוניברסיטה. אנו בטוחים כי עבור ילדכם זהו צעד קטן בדרך הארוכה, בשביל החינוכי, הערכי והחברתי ואנו מתחייבים לעמוד לצידו ולצידכם עד לסיומה המוצלח.

שלכם,

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים 3

Made with FlippingBook flipbook maker