5707_ASH370899_meidaon_ganei_yeladim (2)

שנת הלימודים תשפ״ב 2021 רישום לגני ילדים

תוכן עניינים

מידע כללי

4 5 6

מועדי רישום

יום פתוח בגני הילדים מידע כללי על גני הילדים תהליך הרישום הנחיות ותהליך רישום שיבוץ לגן עירוני מידע על תהליך השיבוץ

8-9

10-11

14

רשימות גני ילדים

מרכז הרישום: מחלקת רישום בנין העיריה .10 קומת הכניסה, רחוב הגדוד העברי

08-9568282 : טלפון במרכז הרישום 08-8677319 : פקס

rishum@ashdod.muni.il : כיתבו לנו

2

דבר ראש העיר

הורים יקרים, בהצטרפותכם למשפחת גני הילדים באשדוד, בשנת הלימודים הבאה- תשפ"ב, היו סמוכים ובטוחים כי בחרתם את הטוב ביותר עבור ילדכם. גנים המעניקות לילדכם סביבה לימודית מטפחת 253 באשדוד חדשנית ומאתגרת, המאפשרת לילדכם הנאה מחוויית לימוד איכותית תוך מיצוי יכולותיו. אנו נמצאים בעיצומו של המאבק בנגיף הקורונה, תקופה מאתגרת שמכריחה אותנו למצוא פתרונות יצירתיים בכדי להתמודד עמה בהצלחה. גני אשדוד פועלים לפי כללי הבריאות של משרד החינוך, ולעיתים אף מחמירים מהם. הכל, בשביל לשמור על היקרים לכם מכל. מערכת החינוך באשדוד מחויבת להמשיך וללוות אתכם ביד מקצועית ובאוזן קשבת מן הגן ועד לאוניברסיטה. אנו בטוחים כי עבור ילדכם זהו צעד קטן בדרך הארוכה, בשביל החינוכי, הערכי והחברתי ואנו מתחייבים לעמוד לצידו ולצידכם עד לסיומה המוצלח.

שלכם,

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים 3

רישום לגני הילדים

מועדי הרישום 14/1/2021 , החל מיום חמישי, א' בשבט 04/02/2021 , ועד יום חמישי, כב' שבט

בשל מגבלת מחלת הקורונה ועל פי הנחיות משרד הבריאות אין קבלת קהל במשרדנו. הורה המבקש סיוע ברישום מוזמן לשלוח אלינו מייל או להזמין שיחת וידאו עם נציגת רישום ואנו נסייע ככל שניתן.

אמצעות אתר האינטרנט הרישום לגני הילדים יתבצע ב רישום ״ > www.ashdod.muni.il בכתובת העירוני בלבד, . ״ אשדודית ״ ובאפליקציית ״ לחינוך

בעת הרישום יש להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס אשראי (לתשלום סל תרבות, אגרת ביטוח). גובה תשלום סל תרבות וביטוח יפורסמו בתחילת שנת הלימודים ובהתאם להנחיית וועדת החינוך של כנסת ישראל.

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

4

רישום לגני הילדים

הודעות חשובות "שירותים בקליק" - שירותים דיגיטליים לתושב

כחלק משדרוג המערכות העירוניות ומתוך כוונה לתת שירות מיטבי www.ashdod.muni.il ריכזנו עבורכם באתר העירוני לתושב אפשרות להגשת בקשות באמצעות טפסים דיגיטליים, כך תוכלו לחסוך זמן יקר ולבצע פעולות מכל מקום ובכל זמן. במערך החינוך תוכלו למצוא: רישום למוסדות חינוך (לגנים ולכיתות א') • הגשת בקשות העברה בין מוסדות החינוך (לכיתות ב'-ו') • בקשה לביטול רישום • בקשה לאישור לימודי חוץ • זימון תורים למחלקת רישום באמצעות האינטרנט • זימון שיחת וידאו עם נציגת המחלקה • הורים המעוניינים בסיוע בתהליכים אלו יצרו קשר עם מחלקת או באמצעות rishum@ashdod.muni.il רישום באמצעות המייל ונציגת הרישום תעמוד לרשותכם. 08-9568282 ' טלפון מס תלמידים המיועדים להמשיך ללמוד שיבוץ אוטומטי לגני ילדים: באותו גן ישובצו לגן באופן אוטומטי ואין צורך לבצע רישום אינטרנטי. הודעות על שיבוץ אוטומטי ישלחו להורים במייל ובמסרון. הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ באותו גן יוכלו להגיש בקשת העברה בפורטל העברות באתר העירוני. הרישום לצהרונים (צמ"ח) יבוצע על ידי צהרונים בגני ילדים - החברה העירונית למתנסי"ם באתר רישום לצהרונים שיפתח .2021 במהלך חודש מאי

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים 5

מידע כללי

גילאי הרישום בהתאם לחוק חינוך חובה: :)5 גן חובה (גיל )1/1/2016( ילדים שנולדו בין כ' בטבת תשע"ו ) 31/12/2016( ועד לתאריך ב' בטבת תשע"ז :)4 גן טרום חובה (גיל )1/1/2017( ילדים שנולדו בין ג' בטבת תשע"ז )31/12/2017( ועד יג' בטבת תשע"ח :)3 גן טרום טרום חובה (גיל )1/1/2018( ילדים שנולדו בין יד' בטבת תשע"ח )31/12/2018( ועד כג' בטבת תשע"ט

3-5 חייבי רישום על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"ב הם כל גילאי ** (על פי החלטת ועדת טרכטנברג). לידיעתכם, רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים. לימודים בשגרת קורונה: בשל מגבלות הקורונה ועל פי הנחיית משרד החינוך יוכל ההורה ללוותאת ילדו לגן בשבוע הראשון לפתיחת שנת הלימודים. ההורה יוכל לשהות עם דקות, כאשר מובהר שלא תתאפשר שהייה 10 ילדו בתוך כיתת הגן למשך של יותר מהורה אחד בכיתת הגן בו זמנית. הורה עם סימני תחלואה לא יוכל לבוא בשטח הגן. על פי ההנחיותשל משרד הבריאות, עטיית המסיכה או משקף מגן על ידי הגננת והסייעת תהיה לכל אורך יום הפעילות בגן. הילדים אינם מחויבים לעטות מסכה.

רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני חוסך זמן, שעות ביממה! 24 הר ישום מהי ר ו נ ג יש

6

מידע כללי

.6 עד 3 גן הילדים העירוני מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בני מטרת המסגרת לקדם ולטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים בגיל הרך, וכן להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי. פתיחת גני טרום חובה בימים הראשוניים: 7:35-10:00 ביום הראשון ללימודים 7:35-11:00 : ביום השני ללימודים החל מהיום השלישי יתנהלו הלימודים בהיקף מלא. (ייתכן שתידרשו להישאר עם ילדיכם בגן בימים הראשונים לפי הצורך) הרכב גילאי: לא יותר משתי קבוצות גיל בכיתת גן. ההרכב הגילאי בכל כיתת גן נקבע בסוף תקופת הרישום, על פי שיקולים פדגוגים, מערכתיים ומקצועיים. ילדים בלבד. 35 בגן עירוני ישובצו עד סייעת נוספת: תלמידים. 30- תשובץ בכיתות טרום חובה בלבד בהן ישובצו למעלה מ שעות הפעילות בגן: 07:35-12:45 , יום ו' בין השעות 07:35-14:00 ימים א'-ה' בין השעות במטרה לאפשר מתן מענה מיטבי להורים המעוניינים ברישום ילדיהם בגנים העירוניים, הנכם מתבקשים להקפיד על רישום ילדכם בזמן, הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני העומד לשירותכם שעות ביממה. 24

מידע נוסף על גני הילדים ותהליך הרישום נמצא בהרחבה www.ashdod.muni.il באתר האינטרנט העירוני

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים

7

רישום לגני הילדים

נהלי רישום

. ״ אשדודית ״ הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני ובאפליקציית רישום במרכז הרישום מחייב תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח שמות הילדים. רישום ילדים להורים עצמאיים מחייב אישור של ההורה האחר (ראה פירוט בטבלה) בנוסף, אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים המופיעים בטבלה, יהיה עליכם לשלוח בפקס או במייל את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה.

חוזה שכירות תקף חתום על ידי עורך דין החוזה וחשבון ארנונה על שם המשכיר. יתקבל רק אם אין במערכת כתובת משולמת אחרת. יש לצרף חוזה רכישה ובו מועד הכניסה לדירה ), בהיעדר כתובת או 12/2021- (ולא יאוחר מ תאריך כניסה יש להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט. להגיש תצהיר חתום על ידי בית משפט חובה המציין את כתובת המגורים כולל את פרטי ההורים, הילדים ומשלם הארנונה. יש לצרף לתצהיר תשלום שוטף כלשהוא על התצהיר שם הדיירים (חשמל, גז, כבלים וכו'). יתקבל רק אם אין במערכת כתובת משולמת אחרת יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של ההורים (מקור בלבד) וכן מכתב הרשאה לרישום על ידי ההורים. יש לצרף טופס ביטול מהרשות/מועצה ותעודת זהות עדכנית הקודמת בה התגורר על מגורים באשדוד. יש לצרף תעודת עולה בה מצוינים פרטי המציין הילדים וחוזה דירה חתום ע"י עורך דין מגורים באשדוד

תושבים הגרים בשכירות

בית בתהליך בניה / קנייה

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

מיופה כוח

תושבים חדשים

עולים חדשים

8

רישום לגני הילדים

נהלי רישום

(כמוגדר הורים עצמאיים בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, , רווק, 1992 , ב ״ התשנ אלמן/ה, פרוד/ה, אישה עגונה, אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות).

כתב הצהרה על ההורה הרושם לחתום על הורה שהינו המשמורן החוקי והתחייבות. על חינוכו חייב של הקטין ואחראי בלעדי  לצרף פסק דין. הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין חייב לצרף מכתב במשותף עם הורה נוסף מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף צילום תעודת זהות וספח הילדים. יש לצרף מכתב חתום על ידי ההורים ובו סיבת הביטול וצילום ספח תעודת זהות הכולל את פרטי הילדים. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים): יש להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר המאשר בכתב הסכמתו לביטול הרישום בצירוף תעודת הזהות וספח הילדים. אם ברצונכם לרשום ילדיכם למוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי) עליכם להביא מסמך מאותו מוסד המאשר כי ילדיכם התקבלו אליו (נספח ד'). הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד.

ביטול רישום

רישום לגן מוכר שאינו (לגן חרדי או לגן רשמי פרטי)

יש להגיש תצהיר חתום על ידי בית המשפט או עורך -דין או חסרי ארנונה - התצהיר יתקבל רק אם אין במערכת כתובת משולמת אחרת. דיין. החוזה יתקבל רק אם אין במערכת כתובת משולמת בעלי חוזה שכירות- אחרת. לא יתקבל תצהיר מגורים בכתובת אחרת והשיבוץ יעשה על בעלי ארנונה - פי רישומי הארנונה. הטפסים המקוונים ניתן להגיש בקשה לביטול רישום באמצעות ביטול רישום - המופיעים בפורטל העירוני. הורים המבקשים לבטל רישום מתבקשים לשלוח בקשה בציון סיבת הביטול. יש לצרף צילום תעודות הזהות של שני ההורים וספח הילדים.

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים 9

תהליך הרישום ״רישום בקליק״

באמצעות אתר האינטרנט העירוני הרישום לגני הילדים יתבצע ״ אשדודית ״ ובאפליקציית www.ashdod.muni.il בעת הרישום יציינו ההורים מהו הזרם החינוכי אליו בו הם מעוניינים לרשום את ילדיהם: ממלכתי. ממלכתי דתי. מוכר שאינו רשמי: (גן פרטי/גן חרדי).

גנים מבוקשים 2 ש לציין את שמות הגנים המועדפים עליכם (ניתן לבחור י במהלך הרישום, למעט רישום למוכר שאינו רשמי).

יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת מופיעה הכתובית: רישום. אינו , תהליך זה טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד שלב הרישום הינו מבטיח שיבוץ לגן המבוקש.

אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת, יש לצרף מסמכים רלוונטיים התומכים בבקשה.

הערה: הורים שלילדיהם יש בעיה רפואית מתבקשים לשלוח מסמכים סייעת רפואית. רפואיים למחלקת גני ילדים לשם הגשת בקשה להקצאת shiranbd@ashdod.muni.il במייל:

לתשומת לבכם, יש לבצע את הרישום במועד הרשמי, רישום מאוחר ) לא יבטיח שיבוץ בגן המבוקש או באזור מגוריכם. 4/2/2021 (לאחר

10

תהליך הרישום ״רישום בקליק״

רישום לגני ישי (גנים תורניים) באמצעות אתר האינטרנט העירוני הרישום לגנים תורניים יש"י יתבצע ובכפוף לשאלון התאמה של וועדת שלושה www.ashdod.muni.il (הכוללת את מנהלת מחלקת גני ילדים, רב ישיבת ההסדר , ומר יואל דרמון). כיתות גן המועדפות עליהם מתוך 2 בעת הרישום יציינו ההורים לפחות רשימת הגנים המוצעת. בשל מגבלות מחלת הקורונה לא יתקיימו תלמידים חדשים בגני יש"י - השנה ראיונות אישיים כפי שביצענו אשתקד. הורים המעוניינים בגני יש"י יוכלו לבצע רישום לגנים באמצעות האינטרנט אך שיבוצם מותנה בשאלון התאמה שישלח אליהם לאחר הרישום על פי כתובות המייל שרשמו במערכת. חשוב להדגיש: שלב הרישום הינו טכני בלבד ואינו מהווה שיבוץ סופי לגן המבוקש. אינם נדרשים באישור הוועדה תלמידים הממשיכים ללמוד בגני יש"י - ואינם נדרשים לבצע רישום אינטרנטי. הודעת שיבוץ אוטומטי תשלח להורים לפני מועד הרישום , הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ אוטומטי יוכלו לבקש בקשת העברה בפורטל העברות באתר העירוני רק לאחר קבלת הודעת השיבוץ . להלן הקריטריונים לשיבוץ בגני יש"י: שיבוץ אוטומטי לילדים ממשיכים בגן . שיבוץ איחודי אחים- תלמידים להם אחים שילמדו בשנה"ל תשפ"ב בגני יש"י יקבלו עדיפות בשיבוץ לגנים. שיבוץ תלמידים חדשים במערכת- לאחר קבלת פרוטוקול מוועדת השלושה תשבץ מחלקת רישום את התלמידים בגני יש"י על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים. תלמידים שלא ישובצו בגני יש"י , ישובצו בגנים ממלכתי דתי שברובע מגוריהם. שיבוציים סופיים ישלחו במהלך חודש יוני.

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים 11

תהליך הרישום ״רישום בקליק״

תהליך הרישום לילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד ("משפחה עצמאית") רישום עבור ילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד (גרוש/פרוד) תלוי בהסכמת ההורה האחר ובאישורו בכתב. במקרים אלה יתאפשר רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני אך על מנת להשלים את תהליך השיבוץ, חובה להגיש בתוך או באמצעות המייל 08-8677319 הרישום או באמצעות פקס ימים למחלקת 7 rishum@ashdod.muni.il : המחלקתי אישור בכתב של ההורה האחר באמצעות תצהיר את המסמכים הבאים: המופיע באתר העירייה ובצירוף צילום תעודות הזהות וספח הילדים (במקרה של משלוח בדואר/פקס/מייל יש לוודא קבלתם על ידי העירייה). לידיעתכם, ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד - יבוטל הרישום שבוצע באמצעות אתר האינטרנט. במסגרת יישום חוזר מנכ"ל, יישלח על ידי הרשות מידע לרישום הילד לשתי כתובות מגורי הילד (של האם ושל האב). הרכב גילאי בגן עירוני: בסדר כרונולוגי יורד, 3 שבאותו שנתון וילדי 4 משובצים ילדים בני גן טרום חובה - תוך איזון מרבי ביניהם. , ועל בסיס מקום פנוי משובצים ילדים 5 משובצים ילדים בשנתון גיל גן חובה - .)2017 (ילידי ינואר - אפריל 4 בשנתון גיל מחלקת רישום עירוניתעושה מאמץ לשבץ אתהילדים בהתאם לתשומת לבכם, לבקשת ההורים ועל פי שיקולי דעת מקצועיים. שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בקשת גננת או חברים מסוימים. מכלל הנרשמים לגן. 50% . הגרלה לתושבי הרובע שיהוו 1 . הגרלה לשאר התלמידים שאינם מתגוררים ברובע. 2 בסיום תהליך ההגרלה יקבלו התלמידים שעלו בהגרלה שיבוץ מידי לחטיבות הצעירות. הרינו להביא לידיעתכם כי החל משנת הלימודים תשפ"ב נקיים הגרלה לנרשמים לחטיבות הצעירות בבתי הספר צמח ואמירים. ההגרלה תתקיים בסיום הרישום הפורמלי, על מועדה ומיקומה יקבלו הנרשמים הודעות נפרדות. ההגרלות תחולקנה לשני מחזורים: רישום ושיבוץ לחטיבות צעירות (בבתי הספר צמח ואמירים):

12

"שירותים בקליק" שירותים דיגיטליים לתושב

כחלק משדרוג המערכות העירוניות ומתוך כוונה לתת שירות מיטבי לתושב ריכזנו עבורכם באתר העירוני www.ashdod.muni.il אפשרות להגשת בקשות באמצעות טפסים דיגיטליים, כך תוכלו לחסוך זמן יקר ולבצע פעולות מכל מקום ובכל זמן.

במערך החינוך תוכלו למצוא:

בקשה לביטול רישום

הגשת בקשות העברה בין מוסדות החינוך (לכיתות ב'-ו')

רישום למוסדות חינוך (לגנים ולכיתות א')

זימון שיחת וידאו עם נציגת המחלקה

זימון תורים למחלקת רישום באמצעות האינטרנט

בקשה לאישור לימודי חוץ

הורים המעוניינים בסיוע בתהליכים אלו יצרו קשר עם מחלקת רישום באמצעות המייל ונציגת הרישום תעמוד לרשותכם. 08-9568282 ' או באמצעות טלפון מס rishum@ashdod.muni.il

13

תהליך השיבוץ

2021 הודעות השיבוץ לגני ילדים לשנה"ל תשפ"ב ישלחו במהלך חודש יוני השיבוץ הסופי ייקבע להלן הקריטריונים המהווים מתווה לשיבוץ בגני הילדים, על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים. זרם חינוכי - שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי או ממלכתי דתי). רצף חינוכי - תלמיד הלומד בשנה נוכחית בגן וצריך להמשיך ללמוד באותו גן, ישובץ באופן אוטומטי לגן. הישארות שנה נוספת בגן חובה – מותנה באישור של השירות הפסיכולוגי ובהתאם להמלצותיו. גיל הילדים - בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים עד לצעירים. קירבת מגורים לגן - בהתאם לשכונת מגורי הילדים (עדיפות לשיבוץ ילדי הרובע ורק על בסיס מקום פנוי יהיה שיבוץ ילדים מרובעים אחרים).

לידיעתכם: ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן בו נותרו מקומות פנויים. לא ישובצו אחים משיקולים פדגוגיים באותו גן, השיבוץ שאינם תאומים יהיה בגנים סמוכים ככל אשר ניתן.

14

תהליך הגשת הערר

ערר ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, רק לאחר קבלת הודעת שיבוץ, יש להגיש ובו לציין עד שני גנים מבוקשים. אחד בלבד

ערר שיוגש לאחר המועדים הנקובים בהודעת השיבוץ לא יתקבל ולא יידון.

יש לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיו"ב.

ועדת ערר תידון בבקשה בהתאם לקריטריונים הבאים: סיבות אישיות או משפחתיות או רפואיות חריגות. שינוי זרם חינוכי. גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהבוגרים ועד לצעירים. קירבה גיאוגרפית לגן המבוקש (עדיפות לילדי הרובע).

לתשומת לבכם, חוות דעת של גננות לא תתקבלנה.

הוועדה רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים לרבות המקרים המפורטים לעיל. תשובת הוועדה הינה סופית, באפשרותכם לפנות למשרד החינוך להגשת ערר על החלטת הוועדה. לידיעתכם: תשובות הוועדה הינן סופיות באפשרותכם לפנות למשרד החינוך ולהגיש ערר על החלטת הוועדה. לסיוע בהגשת הערר ניתן לפנות למחלקת רישום.

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים

15

תשלומי הורים

3.11-31.2 ב על פי חוזר מנכ"ל ״ להלן פירוט תשלומי הורים לשנת תשפ תשלומי חובה נושא סכום פירוט ביטוח תאונות אישיות ₪49

₪140.5 תשלומי רשות

פירוט

סכום

נושא

הצגות ומופעים כולל הסעות, אולם ושמירה.

₪79 ₪1.5 ₪1.5 ₪60

סל תרבות

ועד הורים ישובי

ועד הורים ארצי

טיול

טיול שנתי

₪597 :) תל"ן – תכנית לימודים נוספת (חוגים שם הפעילות עלות פירוט

₪167 ₪367

פעילות גופנית

ריתמוסיקה

- מרכז מדעי - גן מדגים - מוסיקה קלאסית/אנדלוסית - פעילות במוזיאון מונארט - פעילות בחווה החקלאית - טקסים וארועים עירוניים

₪63

₪788

כ ״ סה

* תשלומי ההורים יעודכנו עפ"י החלטות וועדות חינוך בכנסת שיפורסמו 2021 במהלך ספטמבר

16

צהרונים

צהרונים (צמ"ח: צהרוני משרד חינוך)

הרישום באחריות החברה העירונית ויתבצע באמצעות האתר: .www.ironit.org.il .2021 פתיחת הרישום לצהרונים במהלך חודש מאי

הרישום לצהרונים

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים

17

רשימת הגנים בעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

א' א' א' א' א' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ג' ג' ג' ג' ג'

8565597 8565550 8565550 8565525 8565525 6647059 6647059 8565567 8565567 8565569 8565569 8565570 8565573 8565573 8565572 8565572 8553621 8553592 8553592 8553534 8553534 9758712 6112489 6112489 8553514 8553546 8554079 8554079

6 האצ”ל 15 הזית 15 הזית

חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום מ”מ טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום ממ”ד

כוכב ים אור ים

גלים

17 הראשונים 17 הראשונים

מפרש א' מפרש ב'

12 דוד ילין 12 דוד ילין

ימית מנוף

7 המעפילים 7 המעפילים 37 הרב קוק 37 הרב קוק

אקליפטוס

זיו

קונכיה שושן משוט סהרון דולפין חלמיש משחתת

5 חטיבת כרמלי

5 ש. עוזיהו 5 ש.עוזיהו

8 שועלי שמשון 8 שועלי שמשון 12 אברהם עופר

שנהב

12 גולשים 12 גולשים 20 גלים 20 גלים 9 דולפים 9 דולפין 9 דולפין 7 החובלים 7 החובלים 13 המפרש 13 המפרש

1 גולשים

10 ישי נעמית שונית

ריף

כנרת נוף ים

משקפת

שביט

1 מפרשית 2 מפרשית

18

רשימת הגנים בעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה'

6826733 8553515 8553515 8554104 8554104 8553617 8553617 8551747 8551747 8553508 8553508 8553616 8553616 6437806 6437806 8553616 8646889 8555026 8555026 8587928 8587928 8553646 8553646 8553625 8553625 8553672

2 הרב שאולי 31 הרב שאולי 31 הרב שאולי 8 הרב שאולי 8 הרב שאולי 10 זלמן ארן 10 זלמן ארן 13 זלמן ארן 13 זלמן ארן 17 זלמן ארן 171 זלמן ארן 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 14 אלאשווילי 4 אלאשווילי 14 אלאשויילי

חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום ממ”ד טרום ממ”ד חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ טרום ממ”ד טרום ממ”ד טרום מ”מ טרום מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ חובה מ”מ

ארזים

ברק

רחפת חופית נווה ים

גומא

חוף

דייגים

מכמורת 1 כסיף 2 כסיף דוכיפת מלחים סירונית

עירית עפרוני רננים נווטים לוטם אפיק

34 ביאליק 34 ביאליק 20 בלפור 20 בלפור 14 שי עגנון 14 שי עגנון

זמיר

חמניות

חצב

פשוש דוברת

חן

11 שמואל הנגיד

נוגה

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים

19

רשימת הגנים בעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו'

9919863 9919863 8553752 8553752 8553776 8553776 8555075 8556333 8556333 8555928 8555928 8540921 8540921 8555869 8666175 8666175 6379236 6379430 8663464 8663464

ב 4 אברהם שפירא ב 4 אברהם שפירא

טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה תורני טרום תורני חובה תורני טרום מ”מ

אלמוג

נמל מזח

21 מיכשוולי 21 מיכשוולי

1 שילה 2 שילה 3 שילה כרמים

22 מילמן 22 מילמן

א 4 ש. בן יוסף בי”ס 35 הרותם צמח א' בי”ס 35 הרותם צמח א'

ח'

חובה מ”מ

1 ' צמח א

ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ט' ט' ט' ט' ט

חובה מ”מ

2 ' צמח א

3 מ.הדגנית 3 מ.הדגנית

חובה תורני טרום תורני

3 ישי 7 ישי

10 מ.הדמומית 10 מ.הדמומית

1 מ.הדמומית חובה מ”מ 2 מ.הדמומית טרום מ”מ

8 מבוא השרביטן

חובה תורני טרום תורני חובה תורני טרום מ”מ טרום מ”מ טרום מ”מ טרום מ”מ

5 ישי 1 ישי 2 ישי אופיר

19 צבעוני 19 צבעוני 4 יבניאל 4 יבניאל

ערמונים

13 פתח תקווה 13 פתח תקווה 8 פתח תקווה בי”ס אשכול 8 פתח תקווה בי”ס אשכול 11 ראש פינה בי”ס דביר

אשחר

דולב אשל

8646283

טרום מ”מ

ט'

8646283

חובה מ”מ

שיטה

ט' ט' ט'

8660932 8650934 8555075

חובה ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ

אלה

6 ראש פינה 6 ראש פינה

הדר

לבונה

20

רשימת הגנים בעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז'

8641986 8641986 8660310 8527411 8527411 8669703 8669703 8665690 9562029 9562029 6334200 6334200 9213352 9213352 6173644 6173644 8532562 8532562 6414853 6344395 6372739 6372739 6582922 6582922 6345136 6345136

9 אוסישקין 9 אוסישקין

חובה מ”מ טרום מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ

אגוז צבר

חסידי אומות העולם

אנפה ברקת פנינה טללים טופז יהלום לשם תפוז תפוח פלג

10 מונטיפיורי 10 מונטיפיורי

5 משה יואל סלומון 5 משה יואל סלומון

4 סירקין

11 שד’ רטשילד 11 שד’ רטשילד

1 אפרסמון 1 אפרסמון 3 אפרסמון 3 אפרסמון 7 אפרסק 7 אפרסק 10 האפרסק 10 האפרסק 12 האפרסק 12 האפרסק 9 האפרסק 9 האפרסק

מנגו

פסיפלורה

בננה מלון

אפרסמון אשכולית

לימונית

פקאן שזיף שסק

8 הענבים 8 הענבים

אפרסק

ענבים

2 תפוח 2 תפוח

פטל תות

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים

21

רשימת הגנים בעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

י י

9340627 9340627 8657521 8657521

2 הנביא עמוס 2 הנביא עמוס 2 אברהם סופר 2 אברהם סופר

טרום תורני חובה תורני טרום מ”מ חובה מ”מ

4 ישי 6 ישי

י' י' י' י' י' י' י' י'

אריאל

סביון

ב”יס 3 עליה אמירים ב”יס 3 עליה אמירים 60 קק”ל 60 קק”ל 7 קק”ל 7 קק”ל 14 הקישון א 1 הר כנען א 1 הר כנען 12 הר נבו 10 הרי גולן 10 הרי גולן

8642917

חובה מ”מ

1 אמירים

8642917

חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ

2 אמירים

8655671 8655671 8642918 8642918 8544470 6493864 6493864 9148578 8551118 8551118 8543667 8543667 8646213 8550328 8550328 8544368 8644439 8644439 8550454

כלנית רעים

ירדן

תילתן

יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא'

אלומות אורנית

חורש

סוף

הטל לגונה דיונה צופית שקנאי סנפיר צאלים אדווה סלעית גלי ציון נופר

69 כנרת 69 כנרת 113 מצדה 90 מצדה 90 מצדה 8 נחל דן

1 נחל קדרון 1 נחל קדרון 13 נחל קדרון

22

רשימת הגנים בעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

יא' יא' יא' יא' יא' יא' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב'

8550454 8656829 8656801 8656829 8544368 8544470 8677686 8553639 8553639 8670803 8670803 8670512 8679303 8679303 9562031 9562031 8551054 8551054 8558293 8558293 8679281 8679281 8675223 8675233 6467813 6467813

13 נחל קדרון 3 נחל שניר 3 נחל שניר 3 נחל שניר

חובה ממ”ד טרום מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ טרום מ”מ טרום מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום ממ”ד טרום מ”מ

פרחי ים איילות דגנית סיגלית

חבצלת

11 צאלים

החוף אופק קשת אביב תמר אתרוג תאנה

14 קישון

3 ניסן 7 ניסן 7 ניסן

5 רח’ תשרי 5 רח’ תשרי

36 שבט בינימין 38 שבט בינימין 38 שבט בינימין 40 שבט בינימין 40 שבט בינימין 17 שבט בנימין 17 שבט בנימין 17 שבט בנימין 17 שבט בנימין 6 שבט ראובן 6 שבט ראובן

9 ישי

גפן יוגב

8 ישי

שני

אירוסים

דגן

נרקיס סחלב בוסתן

שיבולת

11 תשרי 11 תשרי

ארז ריחן

ב' 11 תשרי ב' 11 תשרי

אסיף

תלמים

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים

23

רשימת הגנים בעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז'

8656477 6414853 8656473 8656473 8644430 8652677 8652677 8647170 8647170 8646541 8646541 6334100 8532559 8532559 8536244 8536244 6105551 8640154 8640154 6105551 6171572 6175078 6171572 6174283 6467457 6467457 6467939 6467939

12 דוד המלך

טרום ממ”ד טרום מ”מ טרום מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד

ברוש

7 המלך אמציה 12 המלך דוד 12 המלך דוד 23 המלך דוד 10 המלך יהוא 10 המלך יהוא 8 המלך יהושפט 8 המלך יהושפט 7 המלך שאול 7 המלך שאול 46 המלך שלמה

שקדיה

זית

פז

שקד

כרכום

עינב

אחווה רעות הדס יסמין חרוב קורל

10 ברקת 10 ברקת 6 ברקת 6 ברקת 23 ספיר

תרשיש בדולח טורקיז

זוהר אודם גביש שחם

6 ספיר 6 ספיר 9 ספיר

מער כינור מער מזמור מער מנגינה מער מנדולינה מרינה אלמוגים

/ ג’ו עמר 10 כינור / ג’ו עמר 10 כינור / ג’ו עמר 10 כינור / ג’ו עמר 10 כינור

11 אגוז 11 אגוז 11 אגוז 11 אגוז

מרינה דוגית

מרינה הצוללים מרינה שירת הים

24

רשימת הגנים בעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

סיטי זמר סיטי יובל

8602547 8670524 8602547 8553520 8602541 8679271 8679271 8677927 8677927 8678934 8678934 8646806 8646806 8663471 8663471 8675122 8679716 8679716 8661760 8648390 8648390 8661760

2 המרי 2 המרי 2 המרי 2 המרי 2 המרי 3 המרי 3 המרי

חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ

סיטי פעמונים סיטי צליל סיטי שירה סיטי לילך סיטי שחף סיטי דרור סיטי מיתר סיטי נורית סיטי רקפת סיטי דקל סיטי ניצנים סיטי מורן סיטי ענבל סיטי דובדבן סיטי דפנה סיטי סמדר סיטי ערבה סיטי הרדוף סיטי יעלים סיטי עצמאות

4 המתנדבים 4 המתנדבים 1 העצמאות 1 העצמאות 39 העצמאות 39 העצמאות 41 העצמאות 41 העצמאות 115 הציונות 115 הציונות 115 הציונות 5 עצמאות 63 עצמאות 63 עצמאות

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים

25

רשימת גנים חינוך מיוחד

טלפון גן 8565549 8565549 8565553 8565553 8565558 9758712 6530553 6530553 6175078 8553546 8553546 8554104 8553786 6379430 6379236 9757115 8660310 9101130 8602551 8648981 8552953 8552953 8665690 9175361 6582922

כתובת הגן 25 אילת 25 אילת 5 נחניאלי 5 נחליאלי 9 הרב הרצוג 13 דולפין 13 דולפין 13 דולפין 10 כינור 24 גולשים 24 גולשים 12 השייטים 13 טרומפלדור

שם הגן

רובע

א' ׳ א ב' ב' ב' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ט' ט' ט' ו'

סיגלון

גלשנים

העוגן

נחליאלי

גיל

איתן

ספנים

אלון

שקמה

נתב

עגורים

חובל

שייטים

4 יבניאל 4 יבניאל

רציף

ניצן ורד אגם

8 ראשון לציון

טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו'

חסידי אומות העולם

10 מונטיפיורי 10 מונטפיורי

פעמון

לחן

6 סירקין

גלבוע

1 דבורה הנביאה 1 דבורה הנביאה 4 נחמן סירקין

שושנת הים

עמית פיקוס רותם צנובר

ז ״ ט ז ״ ט

6 סירקין 6 ענבים

26

רשימת גנים חינוך מיוחד

טלפון גן 6534945 6534945 6681043 8544470 8544470 8644205 8677686 8644430 8659963 9340627 6414853 6414853 8676214 8676214 6174283 8602541 8602541 8675122 8553786 8553688

כתובת הגן

שם הגן

רובע

י י

2 אליהו הנביא 2 אליהו הנביא

אור יהב

יא

11 הר נבו 113 מצדה 113 מצדה 94 תשרי

נבו

יא' יא' יב' יב' יג' יג' יג' יג' יג' ז ״ י ז ״ י

גלי ים חרצית

שיר

3 ניסן

ניסן

23 המלך דוד

רימון אורן אניה

41 המלך חזקיה 41 המלך חזקיה 1 הנביא עמוס 7 המלך אמציה

יונה

לכיש

26 שוהם 26 שוהם

סנונית מצפן

11 כינור 2 המרי 2 המרי

אדמונית

ר ״ מע

סיטי סיטי

דברה צהלה סייפן

סיטי סיטי סיטי

15 הציונות

67 העצמאות 67 העצמאות

רפסודה

כרמל

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים

27

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il 08-9568282 rishum@ashdod.muni.il

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

Made with FlippingBook flipbook maker